norges-bank-hovedinngang

Flere vil ha lån – og bare litt strengere utlånspraksis

Etterspørselen etter boliglån økte i 2. kvartal. Samtidig ble det litt strengere utlånspraksis. Det viser utlånsundersøkelsen til Norges Bank som ble presentert torsdag.

Bankene rapporterer i undersøkelen en «mindre innstramming» i kredittpraksis overfor husholdningene i 2. kvartal. Denne innstrammingen begrunnes først og fremst i endringene i boliglånsforskriften, skriver Norges Bank i sin rapport.

Det er da særlig kravet om maks utlån på fem ganger inntekten som slår inn. Det er ikke forventet endringer i 3. kvartal, står det i rapporten.

Les mer: Fra nyttår: Maks fem ganger inntekt i lån

Noe økt etterspørsel

Samtidig med innstrammingen, var det flere som ønsket lån i 2. kvartal, viser undersøkelsen fra Norges Bank. Dette var omlag som forventet i første kvartal

Forventer ikke økte renter

Samtidig med økt etterspørsel økte utlånsmarginen til bankene på lån til husholdninger. Dette betyr at bankene tjener mer pr utlånt krone. Det er ikke ventet endringer i utlånsrenter eller utlånsmarginer i 3. kvartal.

Bankene tar mindre risiko

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund sier at undersøkelsen ikke er overraskende:

-Dette bekrefter det vi har antatt lenge. Utlånsveksten fortsetter, bankene melder om mindre innstramminger i kreditt etter utlånsforskriften.

Geving peker også på at støyen rundt utlånsforskriften kanskje har vært vel høy:

– Dette kan indikere en klar overreaksjon i markedet på utlånsforskriften. Også bankene er noe mer risikoaverse enn forventet, i følge undersøkelsen.

Les også: Boligprisene i juli – normal nedgang

Del artikkel