Boligprisene i juli – normal nedgang

Boligprisene i Norge sank med 1,2 prosent i juli 2017. Dette er forholdsvis normalt for julimåned. Det ble omsatt færre boliger i juli enn de fleste andre juli-måneder de 10 siste årene.

Boligprisene i Norge sank med 1,2 prosent i juli 2017, viser boligprisstatistikken for juli fra EiendomNorge, Finn.no og Eiendomsverdi.

Til tross for at dette er tredje måned på rad med prisnedgang er boligprisene fortsatt 4,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

Justert forventningene

-Boligprisutviklingen i juli er normal på landsbasis, mens fallet i Oslo er sterkere enn normalt. Det er stort sett god balanse mellom tilbud og etterspørsel på landsbasis, mens Oslo er preget av en sterkere tilbudssiden og endring til kjøpers marked, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Geving peker på at mange selgere denne sommeren har mange selgere nedjustert sin prisforventninger og imøtekommet kjøperne. Men:

-Priskorreksjonen synes noe sterkere enn de underliggende forholdene tilsier, og kan tilskrives usikkerhet i markedet med en overreaksjon på utlånsforskriften, sier Geving.

Flere omsettinger i juli enn i 2016, færre enn vanlig

LAVERE: Grafen viser salg av boliger i juli de siste 10 årene. Den viser at årets juli ligger nest lavest i antall salg i denne perioden. Svart representerer leiligheter, blå representerer delte boliger, og grønt representerer eneboliger. (Graf: Boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Finn.no og Eiendomsverdi.)

Juli er en stille måned i boligmarkedet, men det var litt flere omsettinger i år enn i fjor i juli. Det ble solgt 3.888 boliger i juli. Dette er 5,3 prosent flere enn i juli i fjor. Men går vi bakover i historien viser tallene at juli er lavere enn normalen:

Grafen over viser at det i juli har vært solgt over 4000 boliger de fleste av de 10 siste årene, og årets juli hadde det neste laveste salget i perioden.

-Juli er preget av lave omsetningsvolumer og de fundamentale forholdene i markedet tilsier at priskorreksjonen er midlertidig, kommenterer Carl O. Geving i NEF.

I årets første syv måneder er det solgt 50.313 boliger. Det er 0,3 prosent færre enn tilsvarende periode i 2016.

 

Utlånspraksisen har blitt bare litt strengere  – robust marked

Torsdag formiddag kom også utlånsundersøkelsen Norges Bank. Den viser at flere får boliglån og at utlånspraksisen bare har blitt litt strammere som følge av innstrammingene i utlånsforskriften. Undersøkelsen dekker 2. kvartal til og med juni, men det er ikke forventet endringer på dette punktet i 3. kvartal.

Carl O. Geving i NEF peker på at dette viser at markedet er robust:

-Det er igjen en indikasjon på at de underliggende driverne i markedet er relativt robuste, og det er liten grunn til å frykte dramatiske fall i markedet så lenge husholdningene har god betalingsevne.

Les også: Flere vil ha lån – og bare litt strengere utlånspraksis

LITT STERK KORREKSJON: -Priskorreksjonen synes noe sterkere enn de underliggende forholdene tilsier, og kan tilskrives usikkerhet i markedet med en overreaksjon på utlånsforskriften, sier Carl O. Geving i NEF. (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

 

Slik endret prisene seg i de største byene:

Endringen i prisene i juli i år. Endringen for de 12 siste månedene i parentes:

Oslo: -2,8 %  (6,4 %)

Bergen: – 0,6 % (0,0 %)

Trondheim: -0,8 % (4,1 %)

Stavanger: -0,6 % (1,3 %)

Kristiansand: -0,6 % (1,1 %)

Tromsø: -0,6 % (4,8 %)

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no