forsikring_unsp

De fleste beholder pensjonsordningen under permittering

17. april ble det sanksjonert en midlertidige lovendring om at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen.

Den midlertidige lovendringen som i første omgang gjelder i seks måneder, gjør at bedriftene kan la de ansatte bli værende i pensjonsordningen, men de trenger ikke å fortsette og betale inn.

For den ansatte betyr det like fullt at pensjonsinntekten i fremtiden blir litt lavere, men fordelen er at det er bedriften som tar kostnadene ved forvaltningen.

I en pressemelding fra Finansdepartementet heter det at adgangen til å beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen, gjelder for arbeidsgivere i privat sektor som har ordninger hvor ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen dersom de permitteres som følge av driftsinnskrenkninger mv.

Videre skriver Finansdepartementet at arbeidsgiver kan velge om de permitterte ansatte fortsatt skal være omfattet av pensjonsordningens forsikringsdekninger. Permitterte som ikke får videreført sine forsikringsdekninger, får rett til å tegne en egen individuell forsikring (fortsettelsesforsikring). De ansatte får i alle tilfelle fordelen av at det ikke utstedes pensjonskapitalbevis, og at arbeidsgiver dermed betaler for administrasjon og forvaltning av de ansattes pensjonsmidler så lenge de er medlemmer i ordningen.

Dette er viktig for å sikre at ansatte ikke taper rett til forsikring ved uførhet som inntreffer i permitteringstiden.

Del artikkel