• Pressemelding
Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

Pressemelding: Finanstilsynets medisin er feil

Finanstilsynet har i brev til Finansdepartementet i dag kommet med sin vurdering av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig og husholdningenes gjeldsvekst. De foreslår betydelige innstramminger i boliglånsforskriften.

Norges Eiendomsmeglerforbund vil gjerne knytte noen kommentarer til dette.

– De ekstreme forskjellene i boligmarkedet krever ulike impulser. Finanstilsynets forslag om å bruke samme medisin på vidt forskjellige markeder, vil ramme svake boligmarkeder hardt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Tiltakene vil gå særlig ut over unge med høy betjeningsevne, men lav egenkapital. Tiltakene vil favorisere unge som får økonomisk støtte fra foreldre.

– Oslo-problemet kan bare løses med mer og langsiktig boligbygging. Kortsiktige tiltak vil ikke løses de langsiktige utfordringene, og kan snarere skape nye ubalanser dersom man bruke samme medisin på veldig ulike markeder.

–  Vi er overrasket over at Finanstilsynet foreslår å oppheve fleksibiliteten i dagens utlånsregler, og hadde kanskje forventet at de ville foreslå regionale tiltak. Dersom et slikt forslag skulle gå gjennom vil det kunne få dramatiske konsekvenser i spesielt utsatte regioner, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

 

For ytterlige kommentarer kontakt:

  • Carl O. Geving, adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund, tlf. 91582454, carl@207.154.206.207
  • Svein Strømnes, kommunikasjonssjef i NEF, tlf. 93094191, svein@207.154.206.207

For pressebilder, se her!

 

Les også: Finanstilsynet foreslår strammere låneregler. – Feil medisin, mener NEF

Pressemeldingen fra Finanstilsynet

Brevet fra Finanstilsynet til Finansdepartementet (PDF)

Del artikkel