Endringer på studiet gjør studentene bedre forberedt

BI og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har i samarbeid kommet fram til endringer på eiendomsmeglerstudiet som skal gjøre studentene bedre forberedt til hverdagen som venter dem når de kommer ut fra studiet. 

NEF jobber kontinuerlig for best mulig studiekvalitet ved de ulike studiestedene som tilbyr eiendomsmeglerutdanning. På landsmøtet i Tromsø 2016 ble det besluttet å jobbe for at innføres et tilbud om praksisperiode i studiet, slik at de nyutdannede får bedre forståelse for hva som venter dem i megleryrket.

Les også: NEF vil innføre praksis i eiendomsmeglerstudiet

Etter et godt samarbeid mellom BI og Norges Eiendomsmeglerforbund er det besluttet å innføre en ordning med Internship på BI i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. De faktiske endringene som nå skjer i studiet er at studentene kan ta Internship som et kurs under eiendomsmeglerstudiet. Kurset består av en teoretisk del og av en praksistid i et eiendomsmeglingsforetak eller hos en eiendomsutvikler, og gjennomføres på femte semester.

Det blir også innført et obligatoriske kurs i eiendomsutvikling og et i salg. Det arbeides videre med å innføre bruk av et meglersystem i studiet. Dette slik at studentene skal få erfaring i bruk av dataverktøy som brukes i bransjen, og selv kunne bruke dette i praksis, f.eks. i kursene Praktisk Eiendomsmegling og Oppgjør av eiendomshandler.

– Dette er viktige endringer i meglerstudiet som vi i NEF-styret har jobbet lenge for å få på plass. Med dette er verdens beste eiendomsmeglerutdanning enda bedre tilpasset utviklingen i eiendomsmeglingsbransjen. Vi vil berømme BI for det gode faglige samarbeidet, og ikke minst meglerstudentenes styre som har bidratt med viktige innspill i denne saken, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Kurt F. Buck.

Saken får i dag god omtale i Dagens Næringsliv.

– Det har nok vært en litt for dårlig kobling mellom yrke og utdannelse, med litt for mye vekt på teori og litt for lite på praktisk innføring i yrket. Så har vi sett at behov for å få skrudd utdannelsen slik at sammenhengen mellom teori og praksis styrkes og læringsutbyttet av teorien blir bedre, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving til DN Talent. (krever innlogging)

Samarbeid

Prosessen for å få til endringene på studiet har først og fremst skjedd i det faglige rådet for eiendomsmeglerutdanning (FREMS) hvor både NEF, BI og studentene er representert.
Endringene gjennomføres første gang for de studentene som begynte på eiendomsmeglerstudiet høsten 2017, og de er allerede godkjent av Finanstilsynet.

– Vi vil gi studentene våre større bredde. Utdannelsen legger ikke opp til at studentene bare blir eiendomsmeglere. Studentene skal få ytterligere kompetanse som kan brukes på flere områder, slik at de kan jobbe som alt fra eiendomsmegler eller eiendomsutvikler til saksbehandler i plan- og bygningskontor i en kommune, sier associate dean eiendomsmegling på BI Paul Henning Fjeldheim til avisen.

Bedre forberedt

Studentene er også glade for at studie nå vil bli enda bedre tilpasset markedet de skal ut å jobbe i.

– Slik studiet er per i dag, så er nok ikke studentene veldig godt forberedt dersom de går rett fra skolebenken og ut i megleryrket, sier leder for eiendomsmeglerstudentene på BI, Anders Kløvning.

– Med et internship kan man kombinere det faglige man lærer på skolebenken, med det mer praktiske man lærer ved å være ute i bransjen, sier han videre.

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no