Bildetekst

Innlegg: Eiendomsmeglerens integritet

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving setter i sin seneste lederartikkel i Eiendomsmegleren lys på eiendomsmeglerens integritet i bolighandelen.

Av: Carl O. Geving. adm.dir. NEF (innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 5 2017)

Æresmedlem i Norges Eiendomsmeglerforbund, Per Nylander (78), ble bisatt fra Vår Frue kirke i Trondheim fredag 8. september. Eiendomsmeglerbransjen mistet dermed en av sine virkelige nestorer. Per gikk foran i mange prinsipielle spørsmål og gjorde en betydelig innsats for Norges Eiendomsmeglerforbund, blant annet som styreleder fra 1975 til 1980 og som styreleder for Eiendomsmeglerhøyskolen. Han var også helt sentral ved overgangen til dagens utdannelse av eiendomsmeglere.

La meg sitere et utdrag fra Peder Raknes minneord om Per:

«Integritet. Det er ordet som dukker opp når min gamle sjef og læremester kommer i mine tanker. I følge store norske leksikon betyr ordet: «Kvaliteter ved en person som har en usvekket moralsk evne, opptrer med rettskaffenhet og ikke lar seg påvirke urettmessig i etiske spørsmål.» Vel, slik var Per som menneske og slik var Per som eiendomsmegler. For oss som har brukt livet på å hjelpe mennesker og foretak når flyttebehovet melder seg, eiendomsmegling – er det en høvding som har gått bort.

En høvding av en eiendomsmegler, som evnet å behandle enken etter Jørgen Hattemaker med samme respekt, og fasthet, som han behandlet direktørene i øverste banketasje.»

Banet vei

Eiendomsmeglere som Per Nylander – med all sin integritet og strategiske teft – har banet vei for dagens eiendomsmeglere. NEF har gjennom tidene vært preget av eiendomsmeglere som har hatt mot til å ta kortsiktig risiko for å skape langsiktig lønnsomhet for en hel bransje. Dette er fundamentet for NEFs arbeid. Derfor fikk NEF i 2007 gjennomslag for strenge utdanningskrav og krav til ansvarlig megler i hver transaksjon. Med den nye loven ble bransjen kvitt useriøse aktører som lenge hadde kastet skygger over det store flertallet som alltid har jobbet seriøst og samvittighetsfullt.

Kvaliteten har blitt bedre og omdømme er styrket. Derfor kan vi i dag hevde at norske eiendomsmeglere er blant de best kvalifiserte i verden.

Samarbeid

I denne utgaven av Eiendomsmegleren kan du lese om de siste endringene i utdanningen for eiendomsmeglere. NEF og Handelshøyskolen BI har et godt samarbeid om utviklingen av studiet, bygget på behovet for en god faglig utdanning samtidig som den skal være dynamisk og tilpasses tidens behov. Den viktigste endringen er at det skal legges til rette for en praksisperiode som knytter teori og praksis tettere sammen, og bidrar til et større læringsutbytte av undervisningen.

Uavhengig rådgiver

I våre dager utfordres eiendomsmeglerens integritet av eksterne markedsaktørers jakt på kundestrøm. Derfor jobber NEF aktivt for å bygge sterkere rammer rundt forbrukernes interesser og eiendomsmeglerens rolle som uavhengig rådgiver. Samlokalisering av bank og eiendomsmegling uten vanntette skott er et eksempel på at utviklingen har gått på tvers av meglernes integritet. Slike ordninger svekker tilliten til eiendomsmeglerne og er negativt for bransjens omdømme.

Mange av dagens velutdannede eiendomsmeglere har mye å takke bransjens forkjempere og tillitsvalgte for. Og tradisjonen føres videre. NEF er organisasjonen for og av eiendomsmeglere som jobber for en sterk, tydelig og ansvarlig meglerrolle i bolighandelen.

Del artikkel