Boligprisene i oktober 2017

Boligprisene i oktober: Flere boliger solgt i oktober i år enn i oktober i fjor

Det ble solgt 8.452 boliger i oktober i år. Det er 8,2 prosent flere enn i oktober i fjor.

Til nå i år er det solgt 76.339 boliger i Norge. Det er omtrent som i 2016. Omsetningstiden var i snitt 40 dager i oktober i 2017, seks dager mer enn i fjor.

Prisnedgangen var på 0,2 prosent nominelt. Det er en noe bedre prisutvikling enn til vanlig i oktober. Prisutvikling fra oktober 2016 til oktober 2017 på 0,7 prosent.

–  I lys av utviklingen gjennom 2017 er boligprisutviklingen i oktober isolert sett overraskende sterk, kommenterer Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Men han presiserer at dette ikke er unaturlig:

-Sett i forhold til de fundamentale driverne som rente, inntekt og boligtilbud er det ikke unaturlig at markedet henter seg inn igjen etter en priskorreksjon som har vært sterkere enn de fundamentale faktorene tilsier. Det er grunn til å tro at boligmarkedet vil utvikle seg mer balansert gjennom 2018, enn de voldsomme svingningene vi har sett i 2016 og 2017, sier Geving.

Ikke unaturlig: – Det er ikke unaturlig at markedet henter seg inn igjen etter en priskorreksjon som har vært sterkere enn de fundamentale faktorene tilsier, kommenterer NEFs Carl O. Geving.

Volumene indikerer velfungerende marked

– Det er fortsatt regionale forskjeller, men omsetningsvolumene er god og indikerer et velfungerende marked. Oslo har falt mye på grunn av ga et markant skift fra positive til negative forventninger. Det er grunn til å tro psykologien i dette markedet vil endres fra negativ til gravis mer positiv, sier Geving.

Carl O. Geving peker også på trenden som ble presentert i Førstegangskjøpertallene fra NEF og Ambita tidligere i uken. De viser at for første halvår 2017 går antall førstegangskjøpere ned i Oslo, mens antallet førstegangskjøpere går opp i en rekke kommuner rundt Oslo:

– Selv om boligprisene er korrigert ned i pressområdene, er prisnivået fortsatt så høyt at mange unge flytter ut av byer som Oslo og Bergen for å få råd til sin første bolig. Det er sunt med et lavere prisnivå så lenge boligmarkedet fungerer, og selgere og kjøpere finner hverandre til akseptable priser, sier Geving.

Les mer: Færre førstegangskjøpere i Oslo og Bergen første halvår i 2017

Geving er også bekymret for at gjelden i befolkningen øker, og hvilken betydning dette kan ha for boligmarkedet:

– Det er større grunn til bekymring for gjeldsveksten i husholdningen som er høyere høsten 2017 enn for ett år siden. Høye boligpriser, lave renter og høy kjøpekraft bidrar det usunne gjeldsnivået. Det er viktig å få ned den samlede gjeldsbelastningen i husholdningene for å sikre et balansert boligmarkedet over tid med lavere risiko for finansielt tilbakeslag, sier Carl O. Geving.

Flest solgte boliger på flere år

Antall solgte boliger på 8452 boliger er høyeste antall solgte boliger på flere år.

Høyest: Antall omsetninger i oktober de siste årene: 2017 er høyest. (Graf: EiendomNorge/Finn.no/Eiendomsverdi)

 

Slik endret prisene seg i ulike byer i oktober:

Prisendring siste 12 måneder i parentes.

Oslo: -1,8 % (-2,8 %)

Bergen: -1,5 % (-2,6 %)

Trondheim: -1,1 % (-0,4 %)

Stavanger: -0,4 % (0,9 %)

Kristiansand: -0,6 % (-1,1 %)

Tromsø: -0,9 % (0,9 %)

 

Les også: Økning i sekundærboliger fra januar til august 2017

Del artikkel