Boligpolitikk inn i valgkampen

– Det krever stor politisk vilje og handlekraft å sørge for tilstrekkelig boligbygging der folk vil bo! NEFs Carl O. Geving kommenterer boligpolitikken i høstens valgkamp.

Av: Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF

KOMMENTAR: Den 11. september 2017 skal folket velge et nytt storing. Makten i norsk politikk skal refordeles. Mye tyder på at boligpolitikk kommer høyt på dagsorden i valgkampen. Debatten om markedet har lenge vært het, og blir ikke svakere av en rekordsterk årsvekst på 23,3 prosent i Oslo. Venstresiden har allerede kommet med boligpolitiske utspill, høyresiden har svart. Den lange valgkampen er i full gang.

NEFs rolle er å opplyse politikerne om markedsmekanismene, og gi råd om løsninger basert på vår kunnskap om boligmarkedet. NEF er partipolitisk uavhengig, vi søker samarbeid på tvers av partiskiller.

Siden medlemmenes langsiktige interesser i stor grad sammenfaller med forbrukernes interesser, kan vi tale relativt objektivt.

Det styrker NEFs troverdighet i debatten.

Tydelig og kunnskapsbasert argumentasjon nytter

Derfor blir NEF lyttet til når vi forklarer bakgrunnen for de regionale markedsforskjellene, og argumenterer for virkemidler som tar hensyn til forskjellene. NEF var den eneste tydelige stemmen for å differensiere kravene i den nye utlånsforskriften, fordi vi var mer enn noen annen klar over hvilken konsekvenser det får om man strammer like hardt til i Stavanger som i Oslo.

Finansministeren lyttet og landet på en regional modell som skiller mellom Oslo og resten av landet. Tydelig og kunnskapsbasert argumentasjon nytter!

Boligmarkedene utfordres stadig sterkere av befolkningsvekst og urbanisering, og regionale forskjeller øker. Hovedproblemet er at ubalanser mellom tilbud og etterspørsel skaper usikkerhet i husholdningene, prissvingninger og økonomisk ustabilitet. NEF jobber for mer balanserte markeder som holder prisutviklingen i sjakk, og gir jevn og god aktivitet for våre medlemmer. Det er vinn vinn for forbrukere og meglere.

NEF leverte innspill til stortingspartienes programkomiteer allerede i januar 2016, for å kunne påvirke partienes politiske programmer for stortingsperioden 2017-2021.

Partiprogrammene vedtas på partienes landsmøter våren 2017, og danner utgangspunkt for alt politisk arbeid i regjering og opposisjon for de neste fire årene. I valgkampen vil partiene løfte fram sine fanesaker, samtidig skal man ha et filter for «valgflesk».

Les mer: Fra nyttår: Maks fem ganger inntekt i lån og strammere for de som vil kjøpe sekundærbolig i Oslo

Bærekraftige boligmarkeder

Det krever stor politisk vilje og handlekraft å sørge for tilstrekkelig boligbygging der folk vil bo. Og nettopp det er nødvendig for å sikre bærekraftige boligmarkeder. Historisk sett har norsk boligpolitikk vært kortsiktig, det er i for liten grad tatt høyde for befolkningsendringer over tid. Infrastruktur- og boligutvikling må gis høyere prioritet, og regler som begrenser mobiliteten må unngås.

Økte skatter og redusert kreditt gir ikke flere nye boliger. For å sikre at politikerne tar beslutninger på et informert grunnlag, har NEF oppfordret stortingspartiene til å sette boligpolitikk høyt på dagsorden i valgkampen,

Arendalsuka i august markerer starten på innspurten av valgkampen. Her vil NEF ta en sentral stemme i boligdebatten.

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no