Bruk av drone (Foto: Tor-Erik_Schrøder)

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet – bruk av droner

Drone er et fantastisk verktøy for å fremheve boligens beliggenhet på en oversiktlig måte. Det er derfor et kraftig virkemiddel i markedsføringen, og flere og flere meglere ser verdien av dette.

Av: Robert Dreier Holand; droneansvarlig i Inviso og styremedlem UAS Norway –  (norsk interesseorganisasjon for drone) (Foto: Tor-ErikSchrøder) (Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmeglern nr. 2 2019)

Når gir drone størst verdi?

Drone viser nærmiljøets kvaliteter som for eksempel strender, skoler, idrettsanlegg og lignende. Boliger med unik beliggenhet, som for eksempel strandeiendommer, og steder med utsikt, er godt egnet for å vise boligens verdi fra luften. Dette gjelder også for boligeiendommer som ligger i “andre rekke”, der kort avstand til for eksempel sjø ikke vil vises på vanlig boligfoto.

Luftfartstilsynet intensiverer etterlevelse av regelverket ved drone

Samtidig som bruk av drone i boligsalg øker, opplever Norges største boligfotofirma, Inviso, at regelverket er uklart for mange eiendomsmeglere. Dronebilder forutsetter at fotografen må opp å bruke luftrommet, og må derfor forholde seg til lover og regler satt av Luftfartstilsynet. Det er blitt mye mer fokus på dette i den senere tid, og dronebransjen begynner å ta sikkerhet på alvor. Kritiske situasjoner der droner truer luftrommet ved flyplasser setter ekstra fokus på regelverk og etterlevelse av dette.

Tilsynet har nylig ansatt flere for å utøve kontroll. I begynnelsen av mars ble to selskaper som jobber med boligfoto anmeldt av Luftfartstilsynet for piratvirksomhet grunnet manglende godkjenninger. Luftfartstilsynet vurderer å anmelde ytterligere 5-10 fotoleverandører for ulovlige droneoperasjoner.

Hvilket ansvar har megler ved bestilling av tjenester fra fotografer som enten flyr uten lisens eller ut over sin tillatelse?

På samme måte som en byggherre må sørge for at snekkeren har papirene i orden, må eiendomsmegleren sørge for at droneleverandøren har tilstrekkelige tillatelser og lisenser når bilder/film skal publiseres. Megler har et ansvar i forhold til at han publiserer bilder som potensielt ikke er tatt på lovlig vis og må derfor sette seg inn i regelverket. I motsatt fall kan konsekvensene være:

  • Risiko for å bli anmeldt for piratvirksomhet eller ulovlig flyging
  • Negativ omtale i pressen
  • Erstatningsansvar ved ulykker og hendelser. Forsikringen gjelder ikke når flyvingene ikke er forskriftsmessig gjennomført.
  • Meglerkontoret kan bli anmeldt for kjøp av svart arbeid, og det kan sammenlignes med å ta pirattaxi.

Skal det fortsette å være lovlig å bruke drone slik som i dag er det viktig å unngå ulykker og spille på lag med myndighetene. Det å fly trygt, sikkert og lovlig trenger ikke å gå på bekostning av verken kreativitet eller kvalitet.

GDPR og dronebruk

Det er i prinsippet ikke forskjell på bilder tatt med drone eller med f. eks fotomast i forhold til vernet om personopplysninger. GDPR regulerer innsamling av persondata, og i den forstand er det er viktig å ha samme rutiner for dronebilder som for alle andre bilder. Man må være varsom og forsøke å minimere innsamling (fotografere/filme) av informasjon der privatpersoner kan identifiseres. Dronefoto/film vil i de fleste tilfeller flys såpass høyt at det vil være vanskelig å identifisere privatpersoner, således samle inn informasjon om disse. Innsamling av informasjon i denne sammenhengen vil eksempelvis være å plassere en person på en gitt adresse. Om man fotograferer det offentlige rom hvor man får med personer i bildet, så vil man ikke kunne si at man kan koble personer til noen informasjon.

Nyttig å vite for deg som eiendomsmegler

  1. For å kunne bruke et bilde tatt av drone MÅ den som flyr dronen ha lisens fra luftfartstilsynet (RO1, RO2, RO3).
  2. Det er ikke lov til å fly nærmere enn 50 meter fra folk eller hus uten aktiv godkjennelse fra alle berørte parter. I praksis vil dette si at man klarer å fly innenfor vanlig regelverk ved foto av landbrukseiendom, hus som ligger med god avstand til naboer og en del hytter. Så snart det blir mer tettbebygd, i bysentrum og i vanlige villaområder er det nesten umulig å gjennomføre droneoppdrag uten å bryte de regler som er satt.
  3. For å få unntak fra regelen om å fly nærmere hus og folk enn 50 meter, må man ha kreves spesialgodkjennelse fra Luftfartstilsynet. Dette får man kun gjennom å være RO3-operatør, samtidig som man har prosedyrer som er godkjent av LT og som ivaretar sikkerhet og lav risiko. Inviso har en egen RO3 godkjenning som alle operatørene flyr innunder.
  4. Om megler vil fly selv, må en ha registrert seg med samme tillatelser nevnt ovenfor, og da minimum RO1.

Del artikkel