Handel, eiendomsmegler

Hva skal megleren leve av i fremtiden?

Noen ganger må man løfte blikket og se bransjen fra utsiden. Etter mange år i den samme stolen er ikke det alltid en like enkel øvelse, men det er absolutt nødvendig!

Av: Anders Langtind, eiendomsmegler MNEF og Haakon Landmark-Høyvik, eiendomsmegler MNEF (Leserinnlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2 2019)

Jeg hører mange meglere mene konkurransen er blitt for hard, provisjoner presses og foretakenes inntjening synker. Ikke minst frykter mange utfordringen fra nye «selg bolig selv løsninger». Disse forteller landets boligselgere at de kan gjøre boligsalget selv, til en meget lav pris. Ikke er det vanskelig og boligselger «sparer 10-tusenvis». Er det «selg bolig selv» løsningene som allerede gir oss hard konkurranse og mindre lønnsomme foretak?

Lederen av Propr opplyste nylig følgende om deres volum i 2018: «Det er en liten andel av boligselgere som benytter oss. Kun én prosent». I 2018 hadde Norge en all-time high på antall omsetninger. Samlet ble det solgt 90 828 boliger, opp 4,9% fra 2017 og opp 2,6% fra det forrige rekordåret 2015. Det synes åpenbart at det ikke er «selg selv løsningene» som er årsaken til at provisjoner, inntjening og lønnsomhet presses, i alle fall ikke foreløpig!

Det er altså ikke nye «selg bolig selv» løsninger som er årsaken til hard konkurranse eller fallende inntjening. Likevel er provisjoner på ned mot 0,5% er blitt hverdags, samtidig synes det være en utbredt oppfatning i landet at meglertjenesten er kostbar. Dette har fått meg til å tenke på «varen» vi tilbyr til markedet. Stadig oftere ser jeg tilbud som inneholder nye tjenester og produkter, men det er ikke meglerforetakets logo som tilbyr tjenesten.

Egne valg

Den utvikling og konkurranse vi nå kjenner på kroppen skyldes i hovedsak bransjens egne valg, eller snarere den manglende evnen til å ta kontroll. Kjeder, foretak og meglere er nok så ukritisk blitt en hærskare av salgskonsulenter for 3. parts aktører som på en eller annen måte tilbyr et produkt relevant for boligbytte. Så godt som hver gang jeg summerer kostnadene i en oppdragsavtale skal bortimot 50% av inntektene til andre mottakere enn meglerforetaket. 3. parts leverandør mottar en stadig større del av inntektene, og vi hjelper dem så til de grader med å lykkes med innsalget. Det er viktig å nevne at en kick back løsning til foretakene er etablert enkelte tilfeller, men det gjelder på langt nær alle. Med andre ord jobber meglerne i mange tilfeller mangfoldige timer med både innsalg og etterarbeid, for at en leverandør skal få betalt. I realiteten betaler vi faktisk en bit selv all den tid vi senker egne provisjoner for å holde totalsummen nede.

Det har vært en formidabel utvikling i hvordan vi meglere jobber med oppdragene. Vi har i dag digitale hjelpemidler som ville fortont seg som reneste sci fi tilbake på 90-tallet, men hvem er det som har stått for utviklingen? Med få unntak er all innovasjon i bransjen styrt av andre enn bransjens egne. Det vi som bransje velger å kalle innovasjon er det en eller annen leverandør har solgt inn som en «kjempegod idé», som kun koster kr 1000,- pr oppdrag, som kunden vil elske, og som dere må selge! Hvor er engasjementet og eierskapet til produktene kundene ønsker og trenger i boligbytteprosessen? Eiendomsmeglere skal ikke bli IT-utviklere eller gründere, men kjeder og foretak kunne med fordel ha samarbeidet bedre. Kanskje kunne vi selv maktet utvikle innovative løsninger til bransjens beste!

Å skape noe

Kjeder, foretak og meglere må hjelpe hverandre med å endre normen hvor vi daglig sender en strøm av kunder til ulike leverandører som i tillegg sitter igjen med hovedvekten av fortjenesten. Er det for ekspansivt å tenke at bransjen går sammen om å etablere et eget forsikringsprodukt for både boligkjøper- og boligselgerforsikring? Er det umulig å se for seg at vi kunne utviklet vår egen markedsportal – kun for bolig? Å skape fremtidens meglerprodukt er ikke gjort over natten, men det må starte med engasjement og vilje til gjennomføring.

Engasjement

Det er derfor på høy tid vi våkner og tar eierskap til egen bransje. Uten engasjement og innovasjon står vår viktigste tjeneste, selve eiendomsmeglingen i fare for å bli en marginalisert del av det kunden opplever som produktet. Gjennom mange års arbeid i NEF vi begge at engasjement gir resultater. Er det noe vi eiendomsmeglere skal samle oss rundt er det nettopp NEF og lokalforeningene, men engasjementet og lysten til å endre trenden må komme fra deg og dine kolleger!

Lokalforeningen er ryggraden

Det kan bero på en misforståelse, men engasjementet skal ikke først og fremt komme fra styret og administrasjonen i NEF – det skal komme fra deg og din lokalforening. Lokalforeningene skal ikke være en «festkomite». Det er nettopp lokalforeningene som er hele ryggraden i NEF. Det gjøres masse fantastisk arbeid i lokalforeningene, men jeg mener det må jobbes mer for å samle medlemmer på tvers av foretakene – det er først når vi kan kalle hverandre kolleger og ikke konkurrenter, først da har vi kommet et langt stykke videre. Vi trenger flere foregangpersoner som klarer legge logoer og foretak til side og se løsninger for oss som én enhet. Personer som forstår viktigheten av at vi selv utvikler innovative tjenester til kundens beste.

Vi har alle et ansvar for å formidle hvorfor bruken av en dyktig eiendomsmegler er det smarteste valget en boligselger, eller kjøper kan gjøre, men vi må sammen skape løsningene som fremhever vår verdi! Hvilke løsninger og produkter denne rollen skal tilby er et felles ansvar og det beste du kan gjøre for å påvirke egen fremtid er følgende: Engasjer deg!

Del artikkel