Logo FF Forsikringsfondet

Årsmøte og nytt styre i Forsikringsfondet

I forbindelse med NEFs vårkonferanse i Trondheim ble det avholdt årsmøte i Forsikringsfondet (tidligere Norges Eiendomsmeglerforbunds skadeforsikringsfond (NEFS)).

Forsikringsfondet ledes av et styre på fem medlemmer. I tillegg til tre medlemsvalgte styremedlemmer, utpeker Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge hver sin representant.

Følgende styre ble valgt på årsmøtet:

Leder: Line Rollve Røstad (EiendomsMegler 1),
Styremedlem: Karsten Onsrud (tidl. Krogsveen )
Styremedlem: Morten Müller (Heimdal Eiendomsmegling)
Varamedlem: Hedda Karoline Ulvness (Eie)
Varamedlem: Truls Myrbråten (Foss & Co)
Organisasjonens representanter er Hanne Nordskog-Inger fra Eiendom Norge og Margrethe Røse Solli fra Norges Eiendomsmeglerforbund

Konkurransedyktig ansvarsforsikring

Formålet med ordningen er å tilby en konkurransedyktig ansvarsforsikring som tilfredsstiller lovgivningens krav til Sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsforetak. For tiden ligger dekningen hos Tryg.

Forretningsfører for ordningen er Howden Forsikringsmegling AS. Nærmere opplysninger om Forsikringsfondet finner du her.

Del artikkel