E-kurs i skatt! 
Lær skatt der det passer deg
Få kurstimer

20. juli kommer ny personopplysningslov (GDPR)

Den nye personopplysningsloven trer i kraft 20. juli. Med dette gjennomføres det mye omtalte EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.

Stortinget vedtok i mai en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning i Norge. Det ble i statsråd 15. juni besluttet at den nye personopplysningsloven trer i kraft samme dag som beslutningen som innlemmer forordningen i EØS-avtalen trer i kraft, skriver regjeringen på sine nettsider.

Det ble i møte i EØS-komiteen 6. juli besluttet at personvernforordningen skal innlemmes i EØS-avtalen. Beslutningen om innlemmelse trer i kraft dagen etter at alle EØS/EFTA-landene har opphevet sine konstitusjonelle forbehold.

Bransjenorm

Eiendom Norge har sammen med bransjen og NEF utarbeidet en bransjenorm for etterlevelse av GDPR for eiendomsmeglingsforetak. Med normen følger også flere nyttige vedlegg, blant annet mal for behandlingsprotokoll og utkast til personvernerklæring.

Bransjenormen med tilhørende vedlegg er utarbeidet av og forbeholdt bransjen.

Normen og alle vedleggene kan fås ved henvendelse til NEF eller Eiendom Norge.

Les her hva det betyr for din virksomhet:

GDPR trer snart i kraft – er du klar?

GDPR – Hva betyr det for vår virksomhet?

Måtte vente på Liechtenstein

Det er kun Liechtenstein som har tatt konstitusjonelt forbehold ved beslutningen om innlemmelse. Liechtenstein opplyser at det konstitusjonelle forbeholdet vil bli opphevet 19. juli, så fremt det ikke innen 13. juli er reist krav om folkeavstemming – noe som ikke forventes å skje.

Beslutningen om innlemmelse og den nye personopplysningsloven trer dermed i kraft i Norge 20. juli 2018.

Del artikkel