• Fagartikkel
Tonje Hovde, avdelingsdirektør for bolig hos Forbrukerombudet. (Foto: Kimm Saatvedt)

Forbrukertilsynet: – Skjerp inn rutiner for uadressert reklame

Forbruketilsynet ber om at bransjen generelt skjerper inn rutinene for distribusjon av uadressert reklame.

Grunnen til denne innskjerpingen er at det blir levert ut uadressert reklame til forbrukere som klart har tilkjennegitt at de ikke ønsker å motta dette. Videre må bransjen sikre at alt reklamemateriell utformes i henhold til mfl. § 3.

Forbrukertilsynet får stadig henvendelser som tyder på at levering av uadressert reklame fremdeles er et problem og finner derfor grunn til på nytt å minne om gjeldende regelverk på dette området. 

Markedsføringsloven § 17 inneholder et uttrykkelig forbud mot å levere uadressert reklame til personer som har tilkjennegitt at de ikke ønsker dette.

§ 17. Levering av uadressert reklame

I næringsvirksomhet er det forbudt å levere eller å gi en formidler i oppdrag å levere ut uadressert reklame eller gratis aviser til forbrukere som klart har tilkjennegitt at de motsetter seg dette. En formidler er likevel ikke ansvarlig for leveringen hvis formidleren har fått opplyst, og har grunn til å anta, at det som leveres ut, ikke er reklame eller gratis avis.

Les brevet fra Forbrukertilsynet til bransjen her

Les også denne.

 

Del artikkel: