• Fagartikkel
bygge-stilas

Ny tolkningsuttalelse fra departementet om byggesaksbehandling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avgitt tolkingsuttalelse om kommunens adgang til å kreve matrikkelopplysninger og tilbakeholdelse av ferdigattest i byggesaksbehandlingen ved dissens om matrikkelopplysninger.

Uttalelsen gjelder plan-og bygningslovens § 21-2 og Byggesaksforskriften (SAK) § 5-4

Les mer her

Del artikkel: