ullensaker-collage

Ny spennende kommunebase fra SSB

Statistisk sentralbyrå har lansert en ny database med tall om hver av landets 428 kommuner. Et godt oppslagsverk om likheter og ulikheter i kommune-Norge.

Den nye basen «Kommunefakta» er satt sammen av tall fra ulike deler av Statistisk sentralbyrå (SSB) sine forskjellige statistikkområder.

I basen finner man tall for kommunen som offentlig organ, og som lokalsamfunn. Det siste er antagelig mest interessant for eiendomsmeglere, boligkjøper og boligselgere.

2016-11-28-20_41_51-kommunefakta-ullensaker-ssb
Innbyggere: for hver kommune kan du få folketall og aldersprofil.

Dette finner du tall om:

Tallene i «Kommunefakta» er sortert inn i temaene:

  • Befolkning
  • Arbeid og inntekt
  • Utdanning
  • Helse og levekår
  • Barn og unge
  • Kommunens økonomi

 

Eksempel på tall som vises for hver kommune er forventet levealder, aldersprofil for innbyggerne, barnehagedekning, utdanningsnivå og inntekt for innbyggerne, samt kommunens inntekter og gjeld.

Guides videre til mer detaljer

Basen er en god inngangsport for mer informasjon i SSBs tallmateriale. Fra «Kommunefakta» ledes man videre til statistikkene og statistikkbanktabellene disse stammer fra.

Test selv: Her kan du gå inn på Kommunefakta

 

2016-11-28-20_42_19-kommunefakta-ullensaker-ssb

Innbyggerprofil: Fakta om befolkningen gir en god profil av de ulike innbyggerne i fylket.

 

Inntektsnivåer er noe av det du kan finne i "Kommunefakta".
Inntektsnivåer er noe av det du kan finne i «Kommunefakta».

Del artikkel