Endringer i eierseksjonsloven med virkning fra 1. januar 2020

Bygård med aksjeleilighet

Den någjeldende eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018, men allerede nå er det vedtatt endringer og disse endringene trer i kraft 1. januar 2020. Det å være oppdatert på slike endringer er naturligvis av vesentlig betydning for en eiendomsmegler.  

Nedenfor gis en kort oppsummering av endringene:  

Ervervsbegrensning:  

  • Eierseksjonsloven § 23 skjerpes ved at også indirekte erverv vil omfattes 
  • Forbudet mot å erverve mer enn 2 seksjoner i et sameie vil nå omfatte erverv via stråmenn, erverv via selskap og erverv av aksjer  
  • Erverv i strid med forbudet gir grunnlag for pålegg om salg 

Kortidsutleie:  

  • Det innføres en ny regel som setter et tak for seksjonseierens mulighet til å drive korttidsutleie av seksjonene.  
  • Grensen er på 90 døgn, men det enkelte sameie kan i vedtektene fravike denne grensen og i så fall sette grensen til mellom 60 og 120 døgn.  

Eierskiftegebyr:

  • Det innføres en hjemmel for å kreve eierskiftegebyr ved salg av eierseksjoner etter mal fra borettslagslovgivningen  
  • Det er kun selger som kan kreves for slikt gebyr, og gebyret kan maksimalt utgjøre 4 R  

I tillegg til de nevnte endringene, er det foreslått å endre bestemmelse som ble innført om rett til å anlegge ladepunkter for el-bil. Forslaget har vært på høring, og ligger til behandling.  

Ønsker du mer informasjon om endringene, så ta kontakt med NEFs juridiske avdeling på tlf. 24 11 59 99 eller send en e-post til juridisk@nef.no!  

Vi tilbyr også kurs for foretak med dette, og andre, aktuelle tema! Ta kontakt med oss for tilbud!  

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no