Oversikt over løsøre og tilbehør til eiendommen

Løsørelisten gjeldende fra 1. januar 2020 Generelt Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, […]

Bruke eiendomsmegler eller selge selv?

Selge selv eller bruke eiendomsmegler

Det er stor forskjell i ansvar og plikter mellom en eiendomsmegler og en som selger boligen selv. Eiendomsmeglere er underlagt mange regler som er sikkerhetsnett for både kjøpere og selgere.

Dette er eiendomsmeglerens ansvar

Eiendomsmegleren skal gjøre sitt beste både for kjøpere og selgere. Lov og forskrift setter klare rammer for eiendomsmeglerens arbeid.

Ditt ansvar som boligselger

[Den 1. januar 2022 trådte nye regler i avhendingslova i kraft. De nye reglene innebærer blant annet at selgeren ikke lenger kan ta generelle forbehold om eiendommens tilstand når kjøperen er forbruker. Trykk her for Norges Eiendomsmeglerforbunds omtale av de nye reglene.]

Slik velger du eiendomsmegler

selge bolig

Rett person er viktig når du skal velge beste eiendomsmegler til å selge huset ditt. Her er tipsene for å finne megleren som gjør best jobb for deg.