Sterkt første halvår i boligmarkedet

Boligprisene i Norge sank i gjennomsnitt med 0,2 prosent i juni 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4 prosent, viser fersk statistikk fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge.

– Utsettelsen av rentefallet vil skuffe mange

Norges Banks holder styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Slik Norges Bank nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten trolig holdes på dette nivået en god stund fremover. Denne beslutningen vil skuffe mange husholdninger med boliglån. – Går det som vi nå tror, blir styringsrenten liggende på 4,5 prosent ut året, før den gradvis settes ned, […]