Nedgang i boligprisene i oktober

Boligprisene i Norge sank i gjennomsnitt med med 1 prosent i oktober 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent.