tilsalgs-stavanger

Boligmarkedet: – Økende optimisme og svak tilbudsside

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 0,9 prosent i mars 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,6 prosent.

Ferske tall fra Eiendomsverdi, Finn.no og Eiendom Norge viser at boligprisene i Norge steget med 5,9 prosent så langt i 2024.

Den sterke boligprisutviklingen må ses i sammenheng med økende optimisme i husholdningene og en tilbudsside som er alt for svak til å dekke det underliggende boligbehovet i befolkningen. Med utsikter til reallønnsvekst og rentelettelser tror vi at presset på bruktboligmarkedet vil øke framover. Samtidig øker forskjellene mellom husholdninger raskt. Våre analyser viser en trend hvor flere unge blir avhengige av foreldrebanken når de skal kjøpe sin første bolig, i Oslo er hele 67 prosent avhengig av foreldrehjelp. Husholdninger som har opparbeidet høy boligkapital over tid bidrar til presset i markedet ved å overføre midler til neste generasjon. Dette er bekymringsfullt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Regjeringen forsøker å svare på utfordringene i boligmarkedet gjennom boligmeldingen som er sendt Stortinget for behandling denne våren. Regjeringens forslag til tiltak framstår som svake i møte med de enorme tilbudsutfordringene som vil komme i kjølvannet av to år med svært svak boligproduksjon, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Volumet i boligomsetningene i mars måned er ofte preget av når påsken faller, og i mars i ble det solgt 7.031 boliger i Norge, noe som er 20,1 prosent færre enn tilsvarende måned i 2023.

Så langt i år er det solgt 20.687 boliger i Norge, noe som er 8 prosent færre enn i samme periode i 2023.

Det tok i gjennomsnitt 56 dager å selge en bolig i mars ned fra 65 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 31 dager. Lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 112 dager.

Prisutvikling i de store byene:

Oslo: + 0,9
Bergen: + 2,7
Trondheim: 0,0
Stavanger: + 0,2
Tromsø: + 0,1
Kristiansand: + 0,4

Del artikkel