Forlengelse av leieavtaler

Betaling og escrow-avtaler

Mange leiekontrakter inneholder en rett til forlengelse av leieforholdet, enten på like eller markedsmessige vilkår. Når forlengelsen skal gjennomføres er det flere ting som er viktig å huske på. Dette er våre tips til hva du bør ha med.

Hva kan kjøper forvente?

Ny avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett om hva kjøper kan forvente ved kjøp av eldre bolig som er pusset opp i nyere tid