• Pressemelding
NEF-Ansatte-Portrett-Carl-O-Geving

Liten oppgang for førstegangskjøpere i boligmarkedet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 18. juni 2024

Antall førstegangskjøpere i Norge økte i årets første kvartal, etter å ha falt sammenhengende siden 2021, viser NEFs førstegangskjøperstatistikk*.

Til tross for høye rentekostnader og stigende boligpriser viser statistikken en liten økning i antallet førstegangskjøpere i første kvartal 2024.

Oppgangen kan trolig sees i sammenheng med høy lønnsvekst, lavere inflasjon og utsikter til lavere renter. Samtidig antar vi at forventninger om høy boligprisvekst de nærmeste årene, blant annet som følge av høy befolkningsvekst og lav boligbygging, har bidratt til økt etterspørsel. En frykt for at «toget går» får erfaringsvis flere foreldre til å trå til med økonomisk hjelp for at barna skal komme inn i boligmarkedet før prisene stiger for mye.

Nivået på antall førstegangskjøpere er fortsatt lavt på landsbasis. Det er kommunene med Stor-Oslo, Stavanger og Kristiansand som trekker landsgjennomsnittet opp.

Forventning om sterk prisoppgang får mange foreldre til å strekke seg langt for å hjelpe barna inn i boligmarkedet før det blir for vanskelig. Sammen med lønnsvekst, lavere inflasjon og utsikter til lavere renter har dette bidratt til en i en liten oppgang i antall førstegangskjøpere, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Selv om kjøpekraften øker med høyere lønninger, lavere inflasjon og lavere renter tror vi ikke på en varig oppgang blant førstegangskjøper, fordi svak boligforsyning forventes å heve terskelen til boligmarkedet de kommende 2-3 årene, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Nye tall fra SSB, bestilt av NEF, viser også at en økende andel unge har fått hjelp av foreldre ved boligkjøp, særlig i Oslo.

*NEFs førstegangskjøperstatistikk bygger på tall fra Ambita og er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse. Statistikk og analyse med nasjonale, regionale og kommunale tall er presentert rapporten under:

For flere kommentarer kontakt:

Carl O. Geving, administrerende direktør – 91582454
Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør – 93094191

Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon her.

Del artikkel