Forkjøpsrett

Forkjøpsrett er en fortrinnsrett enkelte kan ha – som oftest til å tre inn i en avtale inngått med en annen kjøper. Finnes særlig i borettslag.

Forkjøpsrett innebærer at forkjøpsberettigede kan tre inn i et kjøp til den høyeste pris selgeren kan få for eiendommen av en annen kjøper. Forkjøpsretten finnes for eksempel i borettslag, der andre andelseiere i borettslaget har rett til å gå inn i avtaler om kjøp etter nærmere fastsatte regler.

Forkjøpsrett kan finnes i andre forhold enn borettslag også, og kan være avtalt for eksempel som ledd i arveoppgjør