Kartverket

Viktig fra Kartverket!

Merk dere datoene for stenging av matrikkel og grunnboka i desember 2019:

 • Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.
 • Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1. virkedag.

Hvorfor?

 • Sikre at kommune- og regionreguleringene blir ivaretatt i matrikkel og grunnbok fra 1. januar 2020, når reformene trer i kraft
 • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok
 • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere
 • Sikre at andre aktører får tid til å forberede sine systemer med data fra matrikkel og grunnbok

Konsekvenser:

 • Ingen matrikkelføring i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr bl.a. at eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
 • Ingen elektronisk innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing.
 • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen. Hvor konsesjonsavklaring ikke allerede er registret i matrikkelen, må dette gjøres på papir for eiendommer som skal tinglyses fra 16. desember og frem til nyttår. Kommunen kan godkjenne disse manuelt i denne perioden. Konsesjonsavklaringen må sendes inn til Kartverket i samme konvolutt som hjemmelsdokumentet. Behandling av konsesjon er beskrevet nærmere på våre nettsider.
 • Ingen rapporter fra Kartverkets matrikkelklient kan tas ut i perioden 13. desember kl. 18.00 til 2. januar 2020.
 • Ingen tinglysing, hverken elektronisk eller på papir i perioden 27. desember kl. 20 til 2. januar 2020. 
 • Mottatte papirdokumenter 27. desember vil få prioritet 27. desember 2019 kl. 21.00.
 • Mottatte papirdokumenter etter 27. desember vil få prioritet 2. januar 2020 kl. 21.00.
 • Elektronisk tinglysing stenges helt 27. desember kl. 20.00, og åpner igjen 2. januar 2020.

Meglere bør også merke seg følgende:

 • Eiendomsobjekter for salg eller belåning vil kunne få endringer i adresser og matrikkelnummer fra årsskiftet
 • Meglerpakker og grunnbokutskrifter som er bestilt i 2019 kan få endringer i matrikkelnummeret fra 1. januar 2020
 • Kunder og objekter for salg eller belåning vil kunne få endringer i kommunenavn, adresser og matrikkelenheter fra 1. januar 2020. Kartverket aksepterer både gammel og ny matrikkelenhet ved tinglysing i grunnboken i 90 dager etter nyttår. Dette betyr at avtaler, hjemmelsdokumenter, pantedokumenter, konsesjonserklæringer ol., som er produsert før nyttår med gammel matrikkelenhet kan benyttes for tinglysing frem til 30. mars 2020.
 • Grunnbokutskrifter som bestilles elektronisk etter 27. desember 2019 kl. 20.00, vil bli sendt ut 2. januar 2020 med gammel matrikkelenhet.
 • Avtaler om overtagelser bør legges inn i god tid før stenging av grunnboken med tanke på overskjøting og utbetaling av klientmidler. Forsinkelser på grunn av eventuell retur ved feil i dokumenter el., må det også tas høyde for.
 • Hjemmelsoverganger som tinglyses i perioden 13. desember til 27. desember blir registrert i matrikkelen i januar 2020


Kartverkets innsynstjenester, eksempelvis Seeiendom og E-handel, er tilgjengelige gjennom hele perioden som registrene er stengt. NB! Tjenestene viser data fra frystidspunktet.

Del artikkel