oslo kommune logo

Prisendring i bestillingstjenesten fra 13. februar

Oslo kommune vil 13. februar 2023 endre priser på varer som formidles gjennom Plan- og bygningsetatens Bestillingstjeneste for kart og geodata.

Oslo kommune har bedt sine videreforhandlere om å gjøre de nye prisene gjeldende for de av deres produkter som de videreformidler gjennom sine kundetjenester.

Det er også lagt ut informasjon om prisendringen på Bestillingstjenestens nettside (byggesak.com).

Nye priser som gjelder fra 13. februar 2023:

Del artikkel