estate_2

Full oversikt over den økonomiske forvaltningen – i en plattform

Eiendomsbransjen har lenge hengt etter i den teknologiske utviklingen. Oppstartsselskapet Estatelab vil bidra til det digitale løftet, og tilbyr en helt ny løsning for den økonomiske og kommersielle forvaltningen av næringseiendom.

Av: Estatelab – (Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2022)

Hva er Estatelab

Idéen bak Estatelab ble til da gründeren selv var på utkikk etter brukervennlig og effektivt verktøy for å hjelpe ham å håndtere alt det økonomiske rundt porteføljen han forvaltet. Da han ikke fant noe, tok han saken i egne hender.

Det begynte med et ønske om å få oversikt og kontroll over livssyklusen til leiekontraktene, og alt som skal skje før leietager flytter inn, i selve kontraktsperioden, og etter utflytting. Nå er ambisjonene å lage markedets beste og mest brukervennlige forvaltningsplattform.

Problemet i dag er at rundt 85% av norsk næringseiendom ikke blir forvaltet i et dedikert og spesialisert system. Hjemmelagde excel- ark, fysiske dokumenter og generiske dataprogrammer som ikke kommuniserer med hverandre, er fortsatt den vanligste måten å jobbe på. I tillegg til å være tidkrevende og lite effektivt, fører det til utfordringer rundt tilgangsstyring, versjonskontroll og deling av data. Det er ingen database hvor tilgjengelig informasjon blir brukt til å skape verdi, for eksempel ved at en dato i en kontrakt automatisk blir til en oppgave som skal følges opp.

Det er en rekke forvaltningsoppgaver i dag som kan automatiserer helt eller delvis, og dette tar Estatelab tak i. Indeksregulering av leie og garantier, opprettelse av fakturaer, avregning av felleskostnader, leietakerlister og innrapportering av omsetning er bare noen få eksempler på ting som alle gårdeiere må forholde seg til, og som Estatelab følger opp og utfører. Vi ser at det grunnet mye manuell ‘punching’ stadig oppstår unøyaktigheter og feil innen disse områdene, eller at det i noen tilfeller ikke blir gjort i det hele tatt. Dette vil i det lange løp koste eiendomsbesitterne store summer.  Ved å bruke relevant informasjon fra kundenes leiekontrakter i kombinasjon med integrasjon mot eksterne datakilder, produserer Estatelab også viktige KPIer og rapporter som bedrer brukerens beslutningsgrunnlag.

Hvem er løsningen for?

Estatelab skal være et verktøy for alle som eier eller forvalter næringseiendom, i første omgang i Norge. Den typiske brukeren er likevel eiendomsbesittere med 1-20 eiendommer under forvaltning. Små og mellomstore eiendomsselskaper eier en stor del av den totale eiendomsmassen, og vi regner med at rundt 80% av våre kunder vil falle i denne kategorien.

Vi ønsker på sikt også å være den fortrukne løsningen for de største og mest profesjonelle aktørene. Men disse har ofte godt innarbeidede systemer på plass, som de har benyttet i lang tid. Og de økonomiske systemene som er etablert i markedet i dag, fokuserer nettopp på dette segmentet. Men dette er kompliserte og dyre ikke- skybaserte løsninger med til dels utdatert teknologi, som krever opplæring og kursing for å tas i bruk.

Dette fører til at det er veldig få ansatte som behersker programvaren, og at litt mindre gårdeiere ikke har tid eller ressurser til å implementere den effektivt. Da er vi tilbake til ringpermene og excel- arkene. Derfor har vi lagt stor vekt brukervennlighet, et intuitivt grensesnitt og at det skal være en lav terskel for å komme i gang. Ved å samle alt på ett sted, fungerer Estatelab som et viktig verktøy i det daglige på arbeidet tvers av stillinger og funksjoner hos eiendomsselskapene. Arbeidsoppgaver og gjøremål opprettes automatisk, og det frigjøres tid til strategi og verdioptimalisering av porteføljen.

Veien videre

2023 blir et viktig år for Estatelab. Fokuset blir på markedsføring og salg, for å nå bredere ut i markedet og øke kundebasen. Samtidig jobber vi kontinuerlig med nye idéer og utvikling. Vi har en tett dialog med kundene våre, for å prioritere den funksjonaliteten markedet ønsker seg. Vi ser at løsningen vår også er interessant for eksterne tjenesteleverandører innen eiendom, som regnskapsførere og advokater. I tillegg har vi pågående samtaler med andre programvare- leverandører til bransjen. Vårt mål er å bli den foretrukne partneren innen økonomisk forvaltning og oppfølging, så skal vi legge til rette for sømløse integrasjoner med de beste tilbyderne innen bl.a. teknisk drift og vedlikehold, regnskap, bærekraft og markedsanalyse.   

Del artikkel