Silje_N_Andresen

Oppdatert veileder for markedsføring av bolig fra Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynets veiledning for markedsføring av bolig ble først utgitt i 2018, den ble som kjent revidert i mai 2022. Fredag 8.10.22. kunngjorde Forbrukertilsynet en ny oppdatering av veiledningen.

Oppdateringen inneholder blant annet tilsynets synspunkt på markedsføring av antall soverom. NEF har i lang tid vært opptatt av å få en avklaring av dette spørsmålet, og i januar 2021 hadde Nina F. Skumsrud og Silje N. Andresen (bildet) møte med daværende leder for boligseksjonen i Forbrukertilsynet, Jo Gjedrem, om nettopp dette.

Veiledningen i fulltekst kan leses her, men her finner du oversikt over punktene som er endret og Forbrukertilsynets begrunnelse ved oversendelse til NEF:

  1. Pkt 3.3.1 – Endring i vår anbefaling om å ha salgsoppgaven tilgjengelig i trykt format på visning

Her har vi endret på anbefalingen om å ha salgsoppgaven tilgjengelig i trykt format på visning. Det er i dag få som ønsker salgsoppgaven i trykt format, og behovet for å få salgsoppgaven i trykt format kan ivaretas ved at megler sørger for dette før visning til de som har behov.

  1. Pkt 3.3.2 – Nytt avsnitt om informasjon om «antall rom»

Her har vi lagt inn et nytt avsnitt om hvordan de næringsdrivende skal angi antall soverom i markedsføringen. Tidligere har vi ikke presisert hva som er riktig markedsføring av antall soverom, men her er det et sterkt ønske fra bransjen om at vi er mer konkrete. I tillegg har vi den senere tid også fått flere henvendelser fra media som har spørsmål til hva vårt standpunkt er i forhold til markedsføring av antall soverom. Vi anser opplysninger om antall godkjente soverom som en viktig opplysning for forbruker, og som det i dag gis varierende opplysninger om. Vår anbefaling er derfor at det kun er godkjente soverom som markedsføres som soverom.

  1. Pkt 3.3.7- Nytt avsnitt om digital boligstyling

Bruk av digital boligstyling har blitt mer vanlig. Vi har derfor valgt å ta inn et nytt avsnitt om dette. Vår anbefaling er at redigering av bilder gir forbrukeren et sannferdig inntrykk av boligens faktiske egenskaper.

  1. Pkt 3.3.10 – Endring i forhold til plassering av TG2 og TG3

Vi har undersøkt hvordan meglerne presenterer TG2 og TG3 i salgsoppgavene etter endringene i avhendingsloven. Funnene viser at informasjonen gjennomgående er samlet og plassert langt frem i salgsoppgaven, under punktet om boligens standard eller byggemåte. Dette synes vi er en god løsning. Vi går derfor bort fra å anbefale at informasjonen gis under beskrivelse av den aktuelle delen av boligen. Dette vil forhåpentligvis avhjelpe problemet med uoversiktlighet og at opplysninger presenteres dobbelt. Vi åpner likevel for at infoen kan gis under det enkelte rom dersom man ikke har samlet informasjonen på ett sted lenger frem i salgsoppgaven.

  1. Pkt 5 – Nytt kapittel om nye boligkonsepter

Vi har inntatt et punkt om nye boligkonsepter. Det finnes flere ulike varianter av disse, og et gjennomgående problem for forbrukerne er at konseptene er vanskelige å forstå. Det er et begrenset omfang av slike konsepter pr i dag, men de vil trolig bli mer vanlig fremover grunnet høyere renter/strengere krav til finansiering. Her har vi vært i kontakt med KDDs erfaringsnettverk og Huseierne for innspill. Tanken er å utvide punktet etter hvert når vi får nærmere kjennskap til hva som blir problematisk mf.messig, men at dette er en start.

Som man ser har praksis variert over tid, men nå har Forbrukertilsynet kommet med sin uttalelse om dette spørsmålet som har vært «uløst» siden  2018.

Les også:

NEF om Forbrukertilsynets nye veiledning for markedsføring av boliger 

Forbrukertilsynet erstatter Bransjenormen med en veiledning

Del artikkel