Forbrukertilsynet erstatter Bransjenormen med en veiledning

Forbrukertilsynet varsler at de vil erstatte Bransjenormen for markedsføring av bolig med en ny og modernisert veileder. Dette er et ledd i omdanningen fra Ombud til Tilsyn.

På kontaktmøte: NEF og Forbrukertilsynet hadde fredag sitt årlige kontaktmøte. Fra venstre: Fagsjef i NEF Nina F. Skumsrud, avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad, direktør for Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth, leder i NEF – Kurt F. Buck, NEFs direktør Carl O. Geving.

Forbrukertilsynet varslet i forrige uke NEF om at tilsynet kommer til å bytte ut dagens Bransjenorm for markedsføring av bolig med en ny veileder.

På kontaktmøtet med NEF som ble gjennomført i forrige uke (se bildet) fortalte Tilsynet at den nye veilederen kommer til å videreføre hovedpunktene i bransjenormen. Men den nye veilederen vil nok bli noe mer praktisk rettet, kommenterte de hos tilsynet.

Endringer på grunn av utvikling

Samtidig blir det nok noen endringer. Forbrukertilsynet varsler også at det kommer til å bli noen endringer. Dette blant annet fordi dagens bransjenorm ikke har tatt inn over seg nye typer annonsering, for eksempel på Facebook og i andre sosiale medier. Dette er et tema som har vært berørt på NEFs kurs «Markedsføring i en digital verden».

I et brev til NEF skriver Forbrukertilsynet blant annet:

«Vi opplever at bransjenormen er utdatert på flere punkter. Den tar gjennomgående utgangspunkt i at boliger markedsføres i aviser og andre trykte medium og på velkjente annonseplattformer som Finn, der boligannonser følger et fast format.

Dagens situasjon er en ganske annen: den digitale utviklingen i samfunnet har påvirket måten boliger markedsføres på, og vi ser nå en stadig mer utstrakt bruk av ulike apper, sosiale medier og helt nye annonseplattformer.

I tillegg vet vi at det blir jobbet for å endre dagens annonseoppsett på Finn, og at stadig færre meglerforetak benytter avisannonser.»

Gir tilsynet større fleksibilitet

Forbrukertilsynet mener en ny veiledning vil gi større fleksibilitet i tilsynsarbeidet:

«En veiledning utgitt av Forbrukertilsynet alene vil gi oss en større og nødvendig fleksibilitet for å utøve tilsynet på en hensiktsmessig måte enn en bransjenorm vedtatt av flere parter med ulike interesser. Vi vil lettere kunne foreta løpende oppdateringer og tilpasse veiledningen i takt med samfunnsutviklingen, noe som vil bidra til å gjøre vårt tilsyn mer effektivt.», skriver Tilsynet i et brev til NEF.

Støtte fra NEF

NEF ønsker den nye veilederen velkommen som en erstatter for bransjenormen:

-NEF støtter beslutningen om å erstatte bransjenormen med en praktisk rettet og oppdatert veiledning fra Forbrukertilsynet. Eiendomsmeglerbransjen er avhengig av samfunnets tillit, og det er i våre medlemmers interesse at Forbrukertilsynet får økt myndighet og reell mulighet til å slå ned på enkelttilfeller av uheldig og ulovlig markedsføringspraksis, kommenterer direktør Carl O. Geving. 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no