Kontaktmøte hos Forbrukertilsynet 9. mars. Nina F. Skumsrud, Tonje H. Skjelbostad, Elisabeth Lier Haugseth, Kurt F. Buck, Carl O. Geving

Forbrukertilsynet erstatter Bransjenormen med en veiledning

Forbrukertilsynet varsler at de vil erstatte Bransjenormen for markedsføring av bolig med en ny og modernisert veileder. Dette er et ledd i omdanningen fra Ombud til Tilsyn.

På kontaktmøte: NEF og Forbrukertilsynet hadde fredag sitt årlige kontaktmøte. Fra venstre: Fagsjef i NEF Nina F. Skumsrud, avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad, direktør for Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth, leder i NEF – Kurt F. Buck, NEFs direktør Carl O. Geving.

Forbrukertilsynet varslet i forrige uke NEF om at tilsynet kommer til å bytte ut dagens Bransjenorm for markedsføring av bolig med en ny veileder.

På kontaktmøtet med NEF som ble gjennomført i forrige uke (se bildet) fortalte Tilsynet at den nye veilederen kommer til å videreføre hovedpunktene i bransjenormen. Men den nye veilederen vil nok bli noe mer praktisk rettet, kommenterte de hos tilsynet.

Endringer på grunn av utvikling

Samtidig blir det nok noen endringer. Forbrukertilsynet varsler også at det kommer til å bli noen endringer. Dette blant annet fordi dagens bransjenorm ikke har tatt inn over seg nye typer annonsering, for eksempel på Facebook og i andre sosiale medier. Dette er et tema som har vært berørt på NEFs kurs «Markedsføring i en digital verden».

I et brev til NEF skriver Forbrukertilsynet blant annet:

«Vi opplever at bransjenormen er utdatert på flere punkter. Den tar gjennomgående utgangspunkt i at boliger markedsføres i aviser og andre trykte medium og på velkjente annonseplattformer som Finn, der boligannonser følger et fast format.

Dagens situasjon er en ganske annen: den digitale utviklingen i samfunnet har påvirket måten boliger markedsføres på, og vi ser nå en stadig mer utstrakt bruk av ulike apper, sosiale medier og helt nye annonseplattformer.

I tillegg vet vi at det blir jobbet for å endre dagens annonseoppsett på Finn, og at stadig færre meglerforetak benytter avisannonser.»

Gir tilsynet større fleksibilitet

Forbrukertilsynet mener en ny veiledning vil gi større fleksibilitet i tilsynsarbeidet:

«En veiledning utgitt av Forbrukertilsynet alene vil gi oss en større og nødvendig fleksibilitet for å utøve tilsynet på en hensiktsmessig måte enn en bransjenorm vedtatt av flere parter med ulike interesser. Vi vil lettere kunne foreta løpende oppdateringer og tilpasse veiledningen i takt med samfunnsutviklingen, noe som vil bidra til å gjøre vårt tilsyn mer effektivt.», skriver Tilsynet i et brev til NEF.

Støtte fra NEF

NEF ønsker den nye veilederen velkommen som en erstatter for bransjenormen:

-NEF støtter beslutningen om å erstatte bransjenormen med en praktisk rettet og oppdatert veiledning fra Forbrukertilsynet. Eiendomsmeglerbransjen er avhengig av samfunnets tillit, og det er i våre medlemmers interesse at Forbrukertilsynet får økt myndighet og reell mulighet til å slå ned på enkelttilfeller av uheldig og ulovlig markedsføringspraksis, kommenterer direktør Carl O. Geving. 

Del artikkel