kartverket logo

Nye gebyr på tinglysing

Gebyrene for tinglysing og bestilling av dokumenter og grunnboksutskrifter fra Kartverket er endret fra 1. januar 2024.

Kartverket skriver at det er vedtatt at gebyrene for elektronisk tinglysing og tinglysing på papir skal være like. Dette gjelder for både fast eiendom og andeler i borettslag.

Se de nye satsene her.

Endringene er gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger til Kartverket. Der var det ønske om at gebyrene skulle være de samme for fysiske dokumenter og dokumenter som tinglyses elektronisk.

Det er i tillegg vedtatt at gebyrene for å bestille kopi av tinglyst dokument og grunnboksutskrift skal være like.

Les mer på Kartverkets sider her.

Del artikkel