Landbruk, gård

NEF støtter forslag om endringer i konsesjonslovgivningen

Norges Eiendomsmeglerforbund er positive til endringer i konsesjonslovgivninngen i sitt høringssvar til Landbruks- og matdepartementet.

NEFs hovedsynspunkt i høringssvaret er at endringer i konsesjonslovverket vil gi den enkelte større råderett over egen eiendom, det vil medføre et enklere regelverk å praktisere ved salg av eiendommer, det vil  gi en samfunnsnyttig gevinst i redusert saksbehandling for kommuner og fylker og det trolig vil bli flere eiendommer som vil kunne selges fritt.

Les hele høringssvaret fra NEF her.

 

Del artikkel