Kurt F. Buck - portrett farger

NEF-landsmøtet blir digitalt

Kjære medlemmer

Jeg vet jeg har lovet dere et tradisjonelt landsmøte med skikkelig bankett, men jeg må beklageligvis meddele at det ikke er gjennomførbart under de rådende omstendigheter.

NEF tar covid 19-situasjonen på ytterste alvor, og ønsker ikke å utsette delegater, samarbeidspartnere og øvrige deltakere for unødvendig risiko. Vi har også et ansvar ovenfor for våre kunder og foretakene, og ønsker ikke å påføre landsmøtedeltagerne en risiko for karanteneperiode og den belastningen det ville være.

Landsmøtet vil derfor bli gjennomført digitalt 10. september, dessverre uten den sedvanlige festen som hører med til et ordinært landsmøte.

Vi beklager dette, men håper på forståelse for styrets beslutning.

Landsmøtet vil bli strømmet via NEFs nettside.

Delegatene vil få nærmere beskjed om hvordan møtet skal gjennomføres. Vi har tett dialog med lokalforeningslederne og tar sikte på hyggelig og demokratisk gjennomføring av dette viktige Landsmøtet.

Det er lenge siden vi har hatt så store og viktige saker på agendaen. Dette er resultatet av 4 års målrettet arbeid med å fornye og styrke NEF som organisasjon. Styret er stolt av det vi skal legge frem, og jeg håper flest mulig vil følge møtet digitalt.

Med vennlig hilsen

Kurt F. Buck – styreleder – Norges Eiendomsmeglerforbund

Del artikkel