social- dist_2

Trygge NEF-kurs

Det skal være trygt å delta på NEF-kurs.

Norges Eiendomsmeglerforbund arrangerer en rekke fagkurs gjennom høsten. Kursene holdes i en rekke byer rundt i landet. Vårt mål er å sikre at våre medlemmer får etterutdanning av høy kvalitet, og oppfyller kravet til etterutdanningstimer.

Se alle NEF kursene høsten 2020 her.

Ved gjennomføringen har vi stort fokus på at det skal være trygt å gå på kurs og konferanser i vår regi. Som kursholder følger NEF Folkehelseinstituttets anbefalinger og vi har tett dialog med hotell/utleier av kurslokaler for å sikre godt smittevern på det aktuelle kursstedet.

I FHIs krav står det:

«De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst.»

For arrangøren er det spesielle krav:

  • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
  • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
  • å følge relevante standarder om smittevern
  • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Kursdeltakere og arbeidsgivere skal derfor være trygge på at vi gjør alt vi kan for å minimere faren for koronasmitte på våre arrangementer.

Samtidig har den den enkelte et ansvar for å følge kravene til hygiene og avstand.

Har du spørsmål i forhold til gjennomføring av kursene kan du kontakte oss på firmapost@207.154.206.207.

Velkommen til NEF-kurs høsten 2020!

Del artikkel