NEF logo – Kopi

Faktura på kontingent til NEF for 2022 sendes ut på e-post til samtlige medlemmer nå, med forfall tidlig neste år

I år ville vi være tidlig ute med å sende ut kontingentfaktura, men du har god tid på deg! Forfall på fakturaen er ikke før tidlig neste år, slik at den kommer i regnskapet på riktig kalenderår.

Landsmøtet 2020 vedtok en felles kontingent på kr 4000 per medlem, hvorav kr 600 er en andel til din lokalforening. Det er kun eiendomsmeglerfullmektiger og pensjonister som har en annen sum, henholdsvis kr 1500 og kr 1000 for året.

Dele opp?

Det er også mulig å dele opp kontingenten i månedlige beløp slik mange andre som for eksempel Netflix, SATS, etc. tilbyr. Send eventuelt en e-post til firmapost@207.154.206.207 om dette er aktuelt for deg.

Fradragsrett

Vi vet at mange arbeidsgivere dekker kontingenten for sine ansatte, og de vil da få full fradragsrett når de lønnsinnberetter dekningen av den privat fordelen den ansatte mottar.

Les mer om dine medlemsfordeler her: Fordeler ved å være medlem i NEF – NEF.no

Del artikkel