Randi Hollingen - Foto: Jonas Karlsen

Innlegg: Nær og relevant for medlemmene.

At Norges Eiendomsmeglerforbund har en viktig samfunnsrolle, er utvilsomt. Et av målene i den medlemsstyrte målplanen er:

«NEF skal være en etterspurt aktør i den boligpolitiske samfunnsdebatten«

Av: Randi Hollingen, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund, artikkelen ble først publisert som lederartikkel i Eiendomsmegleren nr. 5 2021.

Her har vi blitt ganske gode. NEF er godt synlige i boligdebatten. Vi blir spurt- og vi blir lyttet til. NEF oppfattes som konsistente og er en aktør en ikke går utenom i boligpolitiske spørsmål. Og spørreundersøkelser som Meglerinnsikt og analyser som førstegangskjøperanalysen og sekundærboliganalysen bringer nyttig fakta på bordet om boligmarkedet. Og vi har jobbet godt, og gjør det fortsatt, med å sikre medlemmenes rammebetingelser i arbeidet med revidert Avhendingslov og Eiendomsmeglingslov.

Men jeg tror vi kan bli bedre i den direkte kontakten med hvert enkelt medlem. Mange spør seg vel fra tid til annen; «What’s in it for me?» Det viktige boligpolitiske arbeidet som blir gjort, virker kanskje litt fjernt fra den praktiske arbeidshverdagen vår. Det er derfor viktig at forbundet fremstår som nær og nyttig også i det daglige arbeidet.  For å få til dette må kommunikasjonen i forbundet være god, og et annet mål i målplanen vår er:

 «NEF skal engasjere sine medlemmer gjennom god kommunikasjon.» 

Jeg tror mye av nøkkelen til nærhet, aktivitet og engasjement ligger her, både gjennom god kommunikasjon mellom NEF sentralt og lokalforeningene, mellom lokalforeningene og medlemmene, og gjennom lokalforeningen og lokalsamfunnet.

NEF-styret nedsatte i vår en egen arbeidsgruppe, som skulle ta for seg engasjementet i lokalforeningene våre. Det er opplagt at for å ha et levende forbund, må det være interessant å være medlem. Hva krever medlemmene av NEF, og hva kreves for å opprettholde god aktivitet lokalt i de 10 lokalforeningene våre?

Arbeidsgruppen sendte i juni ut en spørreundersøkelse til oss alle, med søkelys på temaet engasjement, med tanke på å benytte svarene i arbeidet videre med å finne ut hva som kan øke engasjementet og tilhørigheten.

I tillegg til dette møttes vi rundt 40 tillitsvalgte fra hele landet til et fysisk tillitsvalgseminar i september, hvor en stor del av temaet for samlingen var arbeidsform og engasjement i lokalforeningene. Og her var engasjementet virkelig stort! Det var sannelig godt å kunne møtes på gamlemåten igjen, også sosialt. Slike møter gir energi og er en fruktbar kilde til nye ideer. Det kom frem mange nye tanker og forslag om hvordan kommunikasjonen i organisasjonen kan bli bedre og hvilke oppgaver NEF bør ta på seg eller forbedre seg på.  Ansvarliggjøring av lokalforeningens tillitsvalgte ble også fremhevet som viktig.

Et eksempel på en oppgave jeg mener er viktig for bransjen fremover, er å vokte over prisene til de øvrige leverandørene vi er avhengige av. Dette er en oppgave jeg tror enkeltmedlemmet kjenner som aktuell og konkret, og flere av medlemmene våre har i spørreundersøkelsen fremhevet dette som et viktig fokusområde. I sum er det kunden som skal betale for alt, og vi må passe på at vi ikke blir taperen i dette regnestykket. Vi ser at prisene på informasjon fra forretningsførere og kommunene øker jevnlig, uten at det alltid står i stil til leveransen og samtidig som det står i motstrid til at tjenestene i stor grad er digitalisert. Det er fortsatt uklart hva prisene blir for de nye tilstandsrapportene og for selgerforsikringene i anledning revideringen av Avhendingsloven. Vi må ikke, hverken på vegne av oss selv eller forbrukerne, akseptere et prisnivå som ikke er rimelig i forhold til leveransen.

Styret vil nå bruke resultatene fra engasjementgruppens arbeid, spørreundersøkelsen blant medlemmene og innspillene fra tillitsvalgtseminaret til å revidere intern kommunikasjonsplan og se på hvilke konkrete oppgaver som skal prioriteres fremover. Dette er ikke gjort i en fei, men med støtte fra de øvrige tillitsvalgte er vi på god vei og tar ansvaret vårt på største alvor.

Del artikkel