Bransjesamarbeid om antihvitvaskingsarbeid

  • Av: Svein Strømnes
  • 16. september 2022
  • nyhetsbrev

Høsten 2021 ble det etablert et bransjesamarbeid om antihvitvaskingsarbeid – AML hvor Cecilie Eide Knudsen og Silje Nesteng Andresen har deltatt for Norges Eiendomsmeglerforbund.

Silje Nesteng Andresen
Cecilie Eide Knudsen

Målet med arbeidet var å lage et informasjonsskriv som belyser og besvarer spørsmål knyttet til etterlevelse av hvitvaskingslovgivningen.  Finanstilsynet har over tid gitt en rekke uttalelser til ulike aktører. Disse er nå samlet og systematisert i et informasjonsskriv. Uttalelsene er organisert tilsvarende som innholdsfortegnelsen/overskriftene i rundskriv 11/2019.

Dokumentet vil bli ajourført av gruppen, og senere utgaver blir delt med medlemmene når det foreligger.

Se dokumentet her:

Vi håper at dette oppleves som nyttig av NEFs medlemmer og et tiltak som er egnet til å fremme etterlevelsen av pliktene.

Dersom dere medlemmer sitter på uttalelser fra Finanstilsynet utover det som ligger i materiellet pr nå, setter vi pris på om dere vil dele dette slik at det kan deles med de andre aktørene i dette bransjesamarbeidet, og innarbeides i senere utgaver av informasjonsskrivet. Vi tar selvfølgelig gjerne også imot innspill om uavklarte spørsmål/ problemstillinger som dere ønsker at NEF tar videre med myndighetene.

Vi tar gjerne mot innspill på juridisk@nef.no

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no