Antihvitvasking

Bransjesamarbeid om antihvitvaskingsarbeid

Høsten 2021 ble det etablert et bransjesamarbeid om antihvitvaskingsarbeid – AML hvor Cecilie Eide Knudsen og Silje Nesteng Andresen har deltatt for Norges Eiendomsmeglerforbund.

Silje Nesteng Andresen
Cecilie Eide Knudsen

Målet med arbeidet var å lage et informasjonsskriv som belyser og besvarer spørsmål knyttet til etterlevelse av hvitvaskingslovgivningen.  Finanstilsynet har over tid gitt en rekke uttalelser til ulike aktører. Disse er nå samlet og systematisert i et informasjonsskriv. Uttalelsene er organisert tilsvarende som innholdsfortegnelsen/overskriftene i rundskriv 11/2019.

Dokumentet vil bli ajourført av gruppen, og senere utgaver blir delt med medlemmene når det foreligger.

Se dokumentet her:

Vi håper at dette oppleves som nyttig av NEFs medlemmer og et tiltak som er egnet til å fremme etterlevelsen av pliktene.

Dersom dere medlemmer sitter på uttalelser fra Finanstilsynet utover det som ligger i materiellet pr nå, setter vi pris på om dere vil dele dette slik at det kan deles med de andre aktørene i dette bransjesamarbeidet, og innarbeides i senere utgaver av informasjonsskrivet. Vi tar selvfølgelig gjerne også imot innspill om uavklarte spørsmål/ problemstillinger som dere ønsker at NEF tar videre med myndighetene.

Vi tar gjerne mot innspill på juridisk@nef.no

Del artikkel