norges-bank-hovedinngang

Varsler tidligere renteøkning

Norges Bank valgte som forventet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent, men sentralbanksjef Øystein Olsen varslet noe overraskende at de ser for seg en rentehevning tidligere enn det som har vært kommunisert før.

Endringene i utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport. Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Enig i vurderinger om boligmarkedet

Norges bank har også vurdert utviklingen i boligmarkedet, og i begrunnelsen for rentebeslutningen sier de blant annet at de tror den positive trenden som er i norsk økonomi trolig vil være med på å begrense et videre fall i boligprisene. Norges Eiendomsmeglerforbund deler denne vurderingen.

– Vi merker oss at Norges Bank i sin siste pengepolitiske rapport signaliserer en noe tidligere renteheving enn ved forrige rentebeslutning, basert på en forventet oppgang i norsk økonomi som også kan tilsi at fall i boligprisene blir begrenset. Norges Eiendomsmeglerforbund er enig i sentralbankens vurdering av at risikoen for et mye sterkere boligprisfall er lav. De fundamentale forholdene i boligmarkedet tilsier et normalt fungerende marked i 2018, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving

– Av hensyn til stabiliteten i boligmarkedet bør sentralbanken vente i det lengste med en renteheving, sier Geving videre.

 

Les også: 

Renten opp: Så mye stiger låneutgiftene månedlig hvis renten går opp. Se saken på våre forbrukersider Bolig360.no.

 

Del artikkel