Varsler tidligere renteøkning

Norges Bank valgte som forventet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent, men sentralbanksjef Øystein Olsen varslet noe overraskende at de ser for seg en rentehevning tidligere enn det som har vært kommunisert før.

Endringene i utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport. Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Enig i vurderinger om boligmarkedet

Norges bank har også vurdert utviklingen i boligmarkedet, og i begrunnelsen for rentebeslutningen sier de blant annet at de tror den positive trenden som er i norsk økonomi trolig vil være med på å begrense et videre fall i boligprisene. Norges Eiendomsmeglerforbund deler denne vurderingen.

– Vi merker oss at Norges Bank i sin siste pengepolitiske rapport signaliserer en noe tidligere renteheving enn ved forrige rentebeslutning, basert på en forventet oppgang i norsk økonomi som også kan tilsi at fall i boligprisene blir begrenset. Norges Eiendomsmeglerforbund er enig i sentralbankens vurdering av at risikoen for et mye sterkere boligprisfall er lav. De fundamentale forholdene i boligmarkedet tilsier et normalt fungerende marked i 2018, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving

– Av hensyn til stabiliteten i boligmarkedet bør sentralbanken vente i det lengste med en renteheving, sier Geving videre.

 

Les også: 

Renten opp: Så mye stiger låneutgiftene månedlig hvis renten går opp. Se saken på våre forbrukersider Bolig360.no.

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no