Oslo Barcode

Uvanlig sterk oktober i boligmarkedet

Prisutviklingen i boligmarkedet var uvanlig sterk for en oktobermåned å være. Gjennomsnittsprisene steg med 0,6 prosent, og det er den sterkeste veksten i oktober de siste ti årene.

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,4 prosent fra forrige måned, og boligprisene er nå 12,0 prosent høyere enn for ett år siden, viser statistikken fra Eiendom Norge.

Som forventet

Den sterkeste prisutviklingen av byene var ikke overraskene Oslo og Drammen med en oppgang henholdsvis på 1,8 og 1,2 prosent. Den sterkeste 12 måneders veksten av byene hadde Oslo og Drammen med en oppgang henholdsvis på 21,7 og 15,8 prosent.

– Dette er som forventet. Oslo er i en svært krevende situasjon med befolkningsvekst, tilbudsunderskudd og voldsom boligprisutvikling. Dette bekymrer alle som overvåker markedet. Med den lave byggetakten i Oslo vil det ta tid før tilbudet er i nærheten av å møte etterspørselen.

– En så sterk prisutvikling vil over tid forsterke de økonomiske og sosiale forskjellene i hovedstadsregionen. Oslo- markedet er så omfattende at den lokale pris- og gjeldsutviklingen har nasjonal interesse. Det er veksten i Oslo-regionen som trekker landssnittet kraftig opp. Samtidig viser dette hvor meningsløst det er å styre etterspørselen gjennom nasjonale tiltak. Dersom regjeringen skal sette inn tiltak på etterspørselssiden, anbefaler vi en regional profil, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Svakest 12 måneders vekst hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 3,9 og 2,7 prosent.

Lavere volum, mindre tilbud

Det ble solgt 7.734 bruktboliger i oktober. Det er en nedgang på 4,3 prosent sammenlignet med oktober 2015. Hittil i år er det solgt 76.092 boliger, noe som er 3,4 prosent færre enn i samme periode i 2015.

Det var også mindre tilbud av boliger i år sammenlignet med i fjor. Ved utgangen av måneden var det 12.130 boliger til salgs, noe som er 14,9 prosent færre enn for ett år siden.

Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i oktober. Det er tilsvarende salgstid som i samme periode i 2015. Lavest salgstid var det i Oslo og Drammen der det i gjennomsnitt tok 13 dager å selge en bolig.

 

Del artikkel