Unormalt sterkt boligmarked

Utviklingen i boligmarkedet i september var uvanlig sterk.

Det var uvanlig mange omsetninger og prisutviklingen var positiv i motsetning til hva den pleier å være på denne tiden av året.

Prisene steg nominelt med 0,4 prosent i september, mens den steg med hele 1,3 prosent korrigert for sesongvariasjoner, viser tallene fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Boligprisene er nå 5,8 prosent høyere enn for et år siden.

Det selges for tiden unormalt mange boliger i Norge. Den sterke etterspørselen er preget av lavt rentenivå og høy tillit til boligmarkedet. Prisutviklingen er sterkere enn normalt for september, men ikke mer enn forventet etter dagens bokostnadsnivå som i stor grad styres av rentekostnader, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Rekordmange omsetninger

Det ble 11 133 boliger i Norge i september. Det er 16,8 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 77.390 boliger i Norge, noe som er 5 prosent flere enn på samme tid i 2019.

Det tok i gjennomsnitt 48 dager å selge en bolig i september 2020. Det er en nedgang fra 54 dager i august. Kortest salgstid hadde Oslo med 23 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand og Stavanger m/omegn med 70 dager.

Det er liten grunn til bekymring for trenden nasjonalt, men større grunn til bekymring for den underliggende trenden i Oslo. Oslo preges av at boligtilbudet i stadig mindre grad møter etterspørselen. Dette har så langt slått ut i en relativt sterk prisvekst siste år. Det bygges og ferdigstilles unormalt få boliger i Oslo, og vi er bekymret for at et ubalansert marked vil slå ut i sterkere prisvekst enn ønskelig, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Sterkest i Ålesund

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Ålesund m/omegn med en oppgang på 2,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Kristiansand med uendrete sesongkorrigerte priser.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo og Porsgrunn m/Skien med en oppgang på 7,7 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 1,7 prosent.

Viderefør boliglånsforskriften

Finanstilsynet har i sin anbefaling Finansdepartementet kommet med flere forslag til innstramminger i boliglånsforskriften, dette mener NEF kan gi uheldige konsekvenser i boligmarkedet.

Les også: Oppsiktsvekkende forslag til ny utlånsforskrift

I denne situasjonen bør Finansdepartementet videreføre boliglånsforskriften med en regional profil som begrenser prisveksten i oslomarkedet. I tillegg bør departementet vurdere NEFs forslag om å legge større vekt på høy betjeningsevne for førstegangskjøpere som tar opp boliglån med fastrenteavtale, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no