Ung i eiendomsmeglingsbransjen!

Innlegg av: Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund – Innlegget sto først på trykk i Eiendomsmegleren nr. 5 2018

I januarnummeret av Eiendomsmegleren 2015 uttalte daværende leder av OAEF, Anders Langtind i en kronikk:

«Vi inviterte 20 av de yngre medlemmene i OAEF til en frokost etter sommeren. Det var gledelig at samtlige stilte. Engasjementet rundt frokostbordet var stort, det kom fram at mange har et stort behov for å ta opp flere temaer som engasjerer dem. Temaene som ble tatt opp var blant annet arbeidsvilkår, manglende prioritering av fag og kompetanseutvikling, manglende opplæring, lønn, prøvetid, urimelige arbeidskontrakter, for å nevne noen. De satte pris på å få snakke med flere av de ”gamle” medlemmene som kunne dele sine erfaringer gjennom mange år i bransjen.»

Jeg opplevde dessverre en større frustrasjon blant noen av våre yngre medlemmer enn det jeg hadde forventet. For eksempel kunne flere fortelle historier om hvordan tidligere studiekamerater var tatt inn i såkalte trainee- og fullmektigprogram, på en minimal månedslønn, for så å bli «sparket» ut igjen etter kun 6 måneder på grunn av «manglende salgsresultater».

Hva er det som skjer der ute? Har virkelig bransjen vår blitt så kynisk? Jeg blir opprørt over holdninger i bransjen, når jeg stadig hører om slike episoder. Flere av de som var ”sparket på dør” etter kort tid i et meglerforetak, hadde valgt å gå videre til andre bransjer eller ta videreutdanning. Er virkelig salgsfokuset blant foretakene så brutalt at nyutdannede studenter slutter med eiendomsmegling før de har kommet i gang? Tar man virkelig ikke hensyn til at flere er «late bloomers» og trenger mer utviklingstid, før de kan levere optimalt? Jeg velger å tro at noen foretak er bedre enn andre, men de eksemplene vi har fått lover ikke bra for fremtiden.»

På agendaen

I tiden som fulgte ble temaets løftet høyt på NEFs agenda.

En medlemsundersøkelse høsten 2016 bekreftet langt på vei bekymringene. Mange fullmektiger rapporterte om en svært vanskelig oppdrags- og arbeidssituasjon. 20 prosent svarte at de bare hadde provisjon, mens 11 prosent hadde provisjon og bonus. Resten hadde forskjellige ordninger med fastlønn eller garantilønn. Hele 40 prosent svarte at de ikke kan leve av lønnsbetingelsene de fikk som eiendomsmeglerfullmektig. I gjennomsnitt jobbet fullmektigene 48 timer per uke.

Dialog

NEF gikk i dialog med de unge i bransjen og med studentenes eget styre, og tilskrev samtlige daglige ledere i bransjen, med oppfordring til foretakene om å vurdere arbeidsgiverpolitikken sin mot svarene i i NEFs medlemsundersøkelse.

Parallelt drøftet Handelshøyskole BI og NEF kvaliteten på studiet, og sammenhengen mellom opptak til utdanningen og tendenser til overetablering og tøffe forhold for nyutdannede i deler av bransjen. Etter dette la BI større vekt på forventningsavklaring ved opptak til studiet.

For å styrke koblingen mellom teori og praksis ble studiet endret slik at studentene får medhjelperkurs (eiendomsmegling og jus) tidlig i studiet med mulighet for å ta eksamen allerede på 1. semester mot 4. semester etter gammel ordning. Videre fikk vi innført en ordning med internship og eiendomsutvikling som del av fagkretsen for å styrke koblingen mellom studie og yrkesvalg og ivareta både bransjens og studentenes interesser på en bedre måte.

Antall førsteårsstudenter ved de fire avdelingene av BI ble i denne perioden redusert fra 630 studenter høsten 2015 til under 193 studenter høsten 2018.

Oppmerksomheten om de unges situasjon skjøt fart etter at NRK satte lys på utfordringene i bransjen gjennom en sak i lørdagsrevyen høsten 2017. I dialogen med foretaksledere fikk NEF inntrykk av at de fleste erkjente behovet for en gjennomgang av bransjens ordninger og holdninger til arbeidsgiveransvar og oppfølgning av unge i bransjen.

Senere fulgte Finanstilsynet opp med et rundskriv som presiserte hvilket ansvaret som påhviler både meglerforetak og ansvarlige megler for at den enkelte eiendomsmeglerfullmektig får en forsvarlig og tett oppfølging.

Engasjement

Det har vokst fram et sterkt engasjement blant unge som vil bidra til utviklingen av en solid og bærekraftig bransje. Studentenes styre er aktivt og en gruppe nyutdannede har tatt initiativ til etablering en NEF Ung for de som er ferdig utdannet og inntil 30 år. NEF Ung har fått sine vedtekter og interimstyre på plass i høst. Vi kommer til å høre mer fra disse i tiden som kommer.

Så er spørsmålet. Har bransjen blitt flinkere til å ta sitt arbeidsgiveransvar og ivareta sine unge ansatte på en anstendig måte? Dialogen med studentstyret og NEF Ung etterlater inntrykk av at mye gjenstår, at det er et spenn i hvordan foretakene ivaretar opplæringen av både medhjelpere og fullmektiger.

NEF vil møte dette med nye undersøkelser, og dialog med sentrale aktører i bransjen. Under årets høstkonferanse har NEF-styret invitert Eiendom Norges styre til et møte hvor arbeidsvilkår og opplæring av unge er hovedtema.

NEF er opptatt av at alle de som ansettes i bransjen skal få en fair sjanse til å bli dyktige eiendomsmeglere, og at flere av de som kommer inn i bransjen vil satse på eiendomsmegling og lykkes med en lang og god karrière i bransjen. Fullmektigtiden er en opplærings- og utviklingsfase som forutsetter en annen tilrettelegging enn for ansvarlige eiendomsmeglere.

Bransjens renommé vil være følsomt dersom deler av bransjen opererer med for dårlige vilkår. Urimelige krav til inntjening i opplæringstiden, kan utløse desperasjon med risiko for at noen fristes til å ta snarveier for å oppfylle omsetningsmål. Trygg bolighandel og bransjen omdømme er avhengig av at bransjen lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde flinke folk med høy kompetanse og gode holdninger.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no