bache_ida_wolden_2015_hoy

Uendret styringsrente

Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. De varsler samtid om en sannsynlig økning i juni.

Oppgangen i norsk økonomi fortsatte gjennom vinteren. Arbeidsmarkedet er stramt, og ledigheten er lavere enn anslått. Prisveksten internasjonalt har steget videre. Her hjemme har prisene økt noe mindre enn ventet den siste tiden, men stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Pengepolitikken er ekspansiv. Komiteens vurdering er at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier en videre oppgang i styringsrenten. Økte renter vil dempe presset i norsk økonomi, men sysselsettingen ventes å holde seg høy. Usikkerhet om den økonomiske utviklingen og hvordan husholdningene vil tilpasse seg et høyere rentenivå, tilsier at renten økes gradvis.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i pressemeldingen.

– Gradvis moderasjon i boligprisutviklingen

Sentralbanken varslet i mars at det kan bli sju renteøkninger innen utgangen av neste år, slik at styringsrenten vil ligge på 2,5 prosent innen 2024.

Boliglånskunder vil dermed etter hvert se en utlånsrente på rundt 4 prosent, men dette har de aller fleste fått med seg og det vil derfor få dramatiske konsekvenser for prisutviklingen i boligmarkedet.

Det er stor usikkerhet om inflasjonsutviklingen, og dagens beslutning om å holde styringsrenten uendret kan bidra til å opprettholde en noe høyere kjøpekraft i boligmarkedet. Den senere tid har vi sett tegn til avkjøling i boligmarkedet, og vi forventer en gradvis moderasjon i boligprisene selv om sentralbanken avventer videre rentehevinger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Del artikkel