Uendret rente over sommeren

Norges Bank holder styringsrenten uendret til over sommeren.

Norges Bank har i dag besluttet å holde renten uendret. Vi konstaterer at renteeffekten har vært sterkere i boligmarkedet enn det var mulig å forutse da renten ble satt ned til 0 prosent våren 2020, men nå kan vi slå fast at renteeffekten er tatt ut i boligmarkedet. Pristoppen er nådd i Oslo og det er bare et spørsmål om tid før pristoppen er nådd nasjonalt. Når samfunnet gjenåpnes vil nye forbruksmuligheter og høyere renter reversere priseffektene i boligmarkedet. Da er det mer sannsynlig med en moderat priskorreksjon ned fra svært høye nivåer enn at prisveksten skal fortsette ut 2021, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving

Den økonomiske utviklingen har langt på vei vært i tråd med anslagene til Norges Bank fra rapporten de la fram i mars. Aktiviteten har tatt seg opp siden i fjor vår, men de siste månedene har strengere smittevern bremset oppgangen, og antall permitterte har økt. I det siste har smitten avtatt igjen. Første trinn i regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet er iverksatt, og det er utsikter til at store deler av den voksne befolkningen i Norge vil være vaksinert innen utgangen av sommeren. Det tilsier at den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp gjennom året, skriver Norges Bank i en pressemelding.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i løpet av andre halvår i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i pressemeldingen.

Renteeffekten tatt ut

Norges Banks komiteen la i sine vurderinger også vekt på at boligprisene har steget markert siden i fjor vår. En lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp, skriver Norges Bank. Norges Eiendomsmeglerforbund er ikke like bekymret, og mener at husholdningene har en del å gå på i forhold til rentehevninger.

Forutsatt at styringsrenten holder seg omtrent på nivå med sentralbankens rentebane er vi ikke bekymret for boligmarkedets bærekraft. For 30 år siden var det ikke uvanlig med boliglånsrenter opp mot 20 prosent, i dag er det ikke uvanlig med boliglånsrenter ned mot 1,5 prosent. Denne utviklingen gjør selvsagt husholdningene i stand til å betjene høyere lån enn tidligere, og boliglånsreguleringen tilsier at husholdningene har en del å gå på, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no