BAN_BI7A2189

Unngå tvistesaker om el-avvik

Som takstmann i HELP Forsikring ser jeg at antall tvistesaker om avvik på elektrisk anlegg øker. Etter min oppfatning kan noen enkle grep gjøres for å snu trenden.

Av: Bjørn Antonsen, HELP Forsikring,  Nemkosertifisert takstmann  – Takstingeniør i Norsk Takst (Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 6 2020)

Hvem har gjort hva

I en tilstandsrapport er det ikke vanlig at el-anlegg blir vurdert. Desto viktigere er det at informasjon fra selger og megler gir kjøper riktige forventninger. Her står egenerklæringen sentralt. Hvis det krysses av for utført arbeid av både ufaglært og faglært, bør det spesifiseres hva som er gjort av faglærte, og hva som er gjort av andre.

Samsvarserklæring for hvilke deler

Det samme gjelder punktet om samsvarserklæring. Her bør det også presiseres hvilke deler av det elektriske anlegget som har samsvarserklæring hvis det krysses av for «deler av anlegget». Når slik informasjon ikke gis, kan det styre kjøpers forventninger i gal retning. «Samsvarserklæring for deler av anlegget» kan i ytterste konsekvens bety at kun én stikkontakt er montert av faglært, med samsvarserklæring, mens resten er gjort ved egeninnsats.

Påbudt fra 1999

Samsvarserklæring skal foreligge på alle arbeider som er utført på elektriske anlegg etter 1999. Eieren av boligen plikter å ta vare på dokumentet i hele anleggets levetid. Samsvarserklæringen skal være tilgjengelig ved senere endringer, eiendomsoverdragelse, og ved kontroll fra Det Lokale Eltilsyn (DLE). Elektroinstallatøren er også pålagt å oppbevare en kopi av samsvarserklæringen i minst fem år.

Autorisert elektroinstallatør

Det er viktig å huske at fagbrev ikke er tilstrekkelig for at noen kan utføre elektriske installasjoner i en bolig. Hun eller han må i tillegg være tilknyttet en autorisert elektroinstallatør som påtar seg ansvaret for arbeidet som gjøres.

Dette betyr at hvis det i egenerklæringsskjemaet krysses av for at kun faglærte har utført arbeid på et el-anlegg, kan arbeidet likevel være forskriftsstridig. Den faglærte trenger jo ikke nødvendigvis være tilknyttet en autorisert bedrift. For å finne autoriserte elektroinstallatører, se: https://elektrobasen.no/no/aut/inst.

Oppussingsfellen

Opplysninger om nytt bad eller kjøkken i salgsdokumenter skaper ofte misforståelser. Mange tror automatisk at det elektriske anlegget i disse rommene også er nytt. Det er ingen automatikk i dette. Fordi det ikke er søknadspliktig å pusse opp badet eller skifte kjøkkeninnredningen, utløses ingen krav om å oppgradere el-anlegget til dagens regelverk.

Eltilsynet sier at forskriften fra byggeåret kan følges ved vedlikehold av installasjonen eller ved utskifting av komponenter. Men hvis det legges en ny sikringskurs fra sikringsskapet, må alt som tilkobles denne kursen utføres i henhold til forskriften som gjelder når jobben gjøres.

Noen endringer krever oppgradering

Selv om de fleste endringer i et anlegg ikke krever oppgradering til dagens forskriftsstandard, er det et par viktige unntak. Etter dagens regelverk skal det monteres jordede stikkontakter i alle rom. Det betyr at hvis det legges en ny sikringskurs inn til en eksisterende stue, er denne kursen å anse som en ny installasjon. Derfor vil det være påbudt å montere jordede stikkontakter på denne kursen. Men det stopper ikke der: Hvis det fra før er montert ujordede stikkontakter i denne stuen, som etter gjeldende forskrift på monteringstidspunktet var godkjent, må også disse stikkontaktene skiftes til jordede stikkontakter. Årsaken er at det er forskriftsstridig å ha både ujordede og jordede stikkontakter i samme rom.

Komfyrvakt

Komfyrkontakter flyttes ofte. Dette er en vanlig jobb som utløser krav til endring på eksisterende installasjon. Hvis denne kontakten flyttes, utløses kravet om å montere komfyrvakt, uavhengig av om det legges ny kurs til komfyren eller ikke. 

Dette kan ufaglærte gjøre selv

Et tilbakevendende spørsmål i saker HELPs advokater håndterer for kjøpere, er hva ufaglærte faktisk kan gjøre av arbeider på det elektriske anlegget. Vi ser dessverre at mange tøyer denne strikken langt, og gjør mye mer enn de har lov og kompetanse til. Ufaglærte kan bare utføre mindre arbeid på elektrisk anlegg og elektrisk utstyr:

  • Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
  • Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.
  • Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25A, med og uten jording.
  • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter til og med 25A, med og uten jording.
  • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16A, med og uten jording.
  • Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
  • Koble til eller skifte ut lamper som henger i takkrok eller lignende, som er koblet til med kroneklemme eller plugg/stikkontakt. Lampene må ikke være en del av den faste installasjonen.
  • Arbeider som ikke er nevnt ovenfor, må overlates til registrert installasjonsvirksomhet.

Del artikkel