• Fagartikkel
Soverom

Tilsynsaksjon mot eiendomsmeglere – Feil ved markedsføring av antall soverom hos 9 av 10 foretak

Ved oppdatering av Veiledningen for markedsføring av bolig i 2023 har Forbrukertilsynet presisert sitt syn på hvordan antall soverom i boliger skal angis.

Det ble informert om endringen i veiledningen ved Nyhetsbrev av den 23. mars 2023 Oppdatert veiledning om markedsføring av bolig – NEF.no, og NEF har også senere satt fokus på tematikken Markedsføring av antall soverom – NEF.no.

I januar 2024 har Forbrukertilsynet gjennomført en tilsynsaksjon rettet mot eiendomsmeglere. Forbrukertilsynet fant feil i 25 i de 300 annonser de sjekket i forhold ulovlig markedsføring. Feilene ble avdekket hos 9 av 10 aktørene som har annonsert flest salg på Eiendomsverdi i perioden 01.01.2023-05.12.2023.

Forbrukertilsynets omtale av undersøkelsen, funnene og deres vurdering av dette kan leses på Forbrukertilsynets nettside: Oppgir flere soverom enn de har lov til – Forbrukertilsynet

NEF benytter anledningen til å oppfordre alle medlemmer til å gjennomgå Forbrukertilsynets veiledninger som berører eiendomsmeglere – både om markedsføring av bolig og markedsføring av eiendomsmeglingstjenester, og gjøre en grundig vurdering av om ens praksis er samsvar med disse.

Veiledningene til Forbrukertilsynet finner du her

Del artikkel: