Faksimile fra Dagsrevyen 5.2. om bruk av forbrukslån til boligkjøp.

Vil ta grep for å stoppe bruk av forbrukslån til boligkjøp

Regjeringen vil ta grep for å forhindre at folk tar dyre forbrukslån for å skaffe seg nok egenkapital til boligkjøp.

– Nå går det så fort, og det er så lett å ta opp veldig mye lån til veldig høy rente, så nå jobber vi med et gjeldsregister som barne- og likestillingsministeren kommer til å legge frem i løpet av kort tid, justisministeren jobber med regelverk  for å dempe den aggressive markedsføringen for disse lånene og det tredje som jeg har ansvar for handler om faktureringen av forbruksgjeld, sa finansminister Siv Jensen til NRK Dagsrevyen søndag.

Se innslaget i Søndagsrevyen på NRK her.

 

Norges Eiendomsmeglerforbund har ved flere anledninger pekt på behovet for et gjeldsregister, og det kan nå se ut som om det kan bli en realitet. I arbeidet med å kartlegge omfanget av bruken av forbrukslån til boligkjøp, spurte NEF i samarbeid med Storebrand 3000 eiendomsmeglere i undersøkelsen Meglerinnsikt om deres erfaringer med dette.

Svarene viste at en av fem hadde opplevd en eller flere ganger at boligkjøpere hadde benyttet seg av forbrukslån ved kjøp av bolig .

– Med høye boligpriser vet vi at egenkapitalkravet øker, og da er vi også redd for at flere blir fristet til å ta forbrukslån for å klare å komme inn i boligmarkedet. Vi tror ikke at dette er et veldig utbredt problem, men det er veldig uheldig når det skjer. Det betyr jo at folk pådrar seg større gjeld enn det deres økonomi kan tåle. Vi mener derfor at det er veldig viktig at dette kommer på plass så snart som mulig slik at bankene vil få full oversikt over alle typer lån, også usikrede lån som forbrukslån., sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving til NRK.

Meglerinnsikt om bruk av forbrukslån

Vil ikke få lån

Hvis bankene hadde hatt kjennskap til denne praksisen gjennom et gjeldsregister hadde de trolig ikke fått tilsagn om boliglån.

– Da tar kunden trolig for stor risiko, og det er ikke bra, sier kommunikasjonsdirektør i Storebrand, Bjørn Erik Sættem.

Gjeldsvekst til bekymring

Styreleder i NEF, Kurt F. Buck pekte på viktigheten av å få på plass en nasjonalt gjeldsregister  i et innlegg i Eiendomsmegleren i 2015.

Der skrev han blant annet: «Problemene for bankene er at de ikke har full oversikt over forbrukernes totale forpliktelser når det innvilges lån. Dette gjør at noen av dem som får lån til bolig, ikke burde ha fått det.»

Kurt F. Buck om bruk av forbrukslån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del artikkel