NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Svak boligprisutvikling i februar

Februar er vanligvis en sterk måned i boligmarkedet, men i februar 2016 viser utviklingen en svak oppgangang på 0,2 prosent.

Oslo var blant annet den eneste av de store byene som opplevede vekst i boligprisne i februar i år.   Flat boligprisutvikling i februar

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,2 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 4,4 prosent høyere enn for 12 måneder siden, viser tall fra Eiendom Norge basert på bruktboligomsetningen gjennom Finn.no.

Det ble solgt 6.401 bruktboliger i februar, en nedgang på 4,4 prosent sammenlignet med februar 2015.

Ved utgangen av februar var det 11.596 boliger til salgs, noe som er 1,6 prosent færre enn for ett år siden.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i februar mot 42 dager i februar 2015. Kortest salgstid var det i Oslo og Trondheim der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 15 og 24 dager å selge en bolig. Av de større byene, tok det lengst tid i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 77 og 67 dager.

Boligprisene i februar utviklet seg forskjellig i ulike deler av landet. Størst oppgang hadde Oslo, Bærum og Sarpsborg som alle hadde en oppgang på 0,9 prosent. Svakest utvikling hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 1,1 og 0,8 prosent.

Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene hadde Oslo med en vekst på 8,1 prosent. Deretter fulgte Asker og Drammen som begge hadde en vekst på 7,3 prosent. Svakest utvikling siste 12 måneder hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 7,4 prosent og 6,0 prosent.

Del artikkel