Hus under oppføring

Store forskjeller på nytt og brukt

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er store regionale forskjeller på nye og brukte eneboliger.

SSB skriver på siden nettsider at kvadratmeterprisen for en brukt enebolig i 2015 i gjennomsnitt 69,2 prosent av prisen for en ny enebolig, mot 68,4 prosent i 2014.

Nye eneboliger fullført i 2015 kostet i gjennomsnitt 31 906 kroner per kvadratmeter inklusive tomt.

Kvadratmeterprisen for brukte eneboliger som ble omsatt samme år var i gjennomsnitt 22 068 kroner. Gjennomsnittsprisen steg med ca. 1000 kroner for både nye og brukte eneboliger sammenlignet med året før.

Store regionale forskjeller

Det er store regionale forskjeller i både prisforholdet og utviklingen mellom brukte og nye eneboliger. I Oslo, Bergen og Trondheim minket prisforskjellene mellom brukte og nye eneboliger med 5 til 10 prosentpoeng mellom 2014 og 2015. I Stavanger og resten av Rogaland er det en motsatt utvikling. I Stavanger kostet en brukt enebolig i gjennomsnitt 68 prosent av en ny i 2015 mot 80,3 prosent i 2014. Nedgangen skyldes i størst grad en kraftig prisøkning på nye eneboliger i regionen.

Kvadratmeterprisen på nye eneboliger varierer fra 26 042 kroner i Sogn og Fjordane til 54 567 kroner i Oslo. Stavanger er den nest dyreste byen, med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 47 634 kroner for en ny enebolig.

Kvadratmeterprisen på brukte eneboliger varierer fra 14 814 kroner i Nord Trøndelag til 46 753 kroner i Oslo. Her har Bergen passert Stavanger som den nest dyreste byen fra 2014 til 2015.

Del artikkel