Innlegg: Forbundets veivalg og omdømmestrategi

Av: Randi Hollingen, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund (innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2021)

Det er svært hyggelig å konstatere at hele 6 eiendomsmeglingskjeder scorer relativt høyt blant de 150 norske selskapene fra rundt 30 bransjer i Norsk Kundebarometer sin undersøkelse om kundetilfredshet i 2021. Det er flere årsaker til at eiendomsmeglingsbransjen har vokst i anseelse blant folk flest, og blant dem er kvaliteten på tjenesten og en bevisst strategi for omdømmebygging.

I lys av arbeidet med ny eiendomsmeglingslov, har jeg sett litt tilbake på hva Norges Eiendomsmeglerforbund har bidratt med for å heve eiendomsmeglernes renommé.

Før vi fikk dagens eiendomsmeglingslov fra 2007 var det ikke stilt noen spesielle utdanningskrav for å kunne jobbe som eiendomsmegler. Ved det forrige lovarbeidet var det daværende styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Øivind Tandberg, som var NEF sin talsperson i lovutvalget. Med stort engasjement representerte han NEF sine synspunkt og var sterkt medvirkende til at eiendomsmeglingsbransjen fikk de strenge utdannings- og kompetansekravene vi har i dagens lov.

Lovendringen hadde ellers som mål å sikre eiendomsmeglerens uavhengighet, styrke selgers rettigheter overfor megler, utvide eiendomsmeglerens generelle undersøkelses- og opplysningsplikt og styrke kravene til opplysninger i salgsoppgaven. Sist, men ikke minst, fikk vi innført krav om en ansvarlig megler på hvert oppdrag, slik vi kjenner det i dag.

Dagens lov har tjent både oss og forbrukerne godt. At det er stilt høye krav til kvalitet og faglighet har tatt oss et langt steg videre i å sikre den trygge bolighandelen, noe som har vært med på å gi bransjen vår et betraktelig bedre omdømme gjennom det siste tiåret.

Men det har ikke vært gjort over natten å løfte bransjens anseelse. I 2013 nedsatte styret i NEF det såkalte Omdømmeutvalget, som skulle legge en strategi for «bygging av forbundets omdømmekapital». Dette ledet forbundet til den såkalte forbrukerlinjen. Rapporten konkluderte med at fremfor kun å stå frem i media når man skal forsvare seg selv eller snakke om boligpriser, så burde NEF heller bruke tid på god forbrukerrådgivning og samarbeide aktivt med blant annet Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet om god forbrukerpolitikk. Det har vi gjort, og forbrukerhensynet har sammen med kompetansehevingen vært med på å tjene omdømmet til bransjen vår. Det som er til det beste for forbrukerne er også til det beste for medlemmene våre.

Norges Eiendomsmeglerforbund holder frem med å ta del i samfunnsdebatten med et høyt forbrukerfokus. Ved å bringe fakta på bordet gjennom analyser og undersøkelser, bidrar vi til at myndighetene tar gode beslutninger rundt driverne i eiendomsmarkedet. I et land hvor folk flest eier sin egen bolig, oppleves det også som positivt at NEF hegner om den norske boligmodellen og forsvarer primærboligen.

Siden høsten 2019, har eiendomsmeglingsutvalget jobbet for å revidere dagens eiendomsmeglingslov. Her har NEF hatt hovedfokus på dagens linje med kvalitet og kompetanse, samt å sikre den uavhengige mellommannsrollen. I lovutvalget har vi fremmet flere forslag til forbedringer, som vil være med på å beskytte forbrukeren ytterligere når de velger en eiendomsmegler til å håndtere bolighandelen. Vi i styret ser nå frem til å arbeide videre med eiendomsmeglingsloven i den kommende høringsprosessen. Målet må være å få en fremtidsrettet lov som sikrer den trygge bolighandelen med et ytterligere forbrukerfokus og slik forsterke anseelsen til vår profesjon.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no