Oslo Barcode

Sterk november i boligmarkedet

Boligmarkedet var uvanlig sterkt og steg med 0,1 prosent i november 2016. Dette skyldes i hovedsak en sterk vekst i Oslo-området.


Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,8 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 11,6 prosent høyere enn for 12 måneder siden, viser nye tall fra Eiendom Norge.

– Overoptimistiske boligkjøpere bidra til boligbonanza i Oslo og deler av Østlandet. Mange av dem er desperate førstegangskjøpere med støtte fra foreldre med høy boligkapital. Problemet er at det virker som folk tenker at prisene skal stige inn i evigheten og derfor gir full gass for å komme seg på innsiden av markedet. Vi hadde ikke hatt denne etterspørselssituasjonen uten kombinasjonen av lav rente og boligunderskudd, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en kommentar.

– Ingen ting vokser inn i himmelen, selv ikke boligprisene. Mange løper mange en skyhøy risiko når de er med på den råsterke prisveksten i hovedstaden. Folk bør vurdere å ta seg en tidlig juleferie, roe ned og tenke over om det er klokt å være med på denne karusellen. Det finnes tross alternativer, hvis man f.eks. er villig til å bo utenfor ring 2, sier han videre.

 

Sterkes utvikling i Oslo

Ikke overraskende er det også i Oslo man har sett den sterkeste prisutviklingen den siste måneden. Oslo og Asker med en oppgang henholdsvis på 1,2 og 0,7 prosent. Svakest prisutvikling hadde Hamar og Haugesund med en nedgang på 1,3 og 1,2 prosent.

Den sterkeste 12 måneders veksten av byene hadde Oslo og Drammen med en oppgang henholdsvis på 22,0 og 15,7 prosent. Svakest 12 måneders vekst hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 3,8 og 2,7 prosent.

Færre omsetninger i år

Det var også en økning i antall salt i forrige måned etter at det ble solgt 6949 bruktboliger, men sett på årsbasis er det totalt sett solgt 2,9 prosent færre bruktboliger enn i samme periode i 2015.

De økte prisen skyldes i hovedsak misforholdet mellom tilbud og etterspørsel i Oslo-området. På landsbasis var det ved utgangen av måneden 17,0 prosent færre enn for ett år siden .

Raske omsetninger

I Oslo selges nå boliger så raskt som det overhodet er praktisk mulig. I november tok det i gjennomsnitt 12 dager fra boligen ble annonsert til den ble solgt.

På landsbasis var det samme tallet 36 dager, mens det i Kristiansand tok 81 dager.

Del artikkel