Selveier eller borettslag: Gårder som ligger side ved side kan være borettslag eller selveier. Forskjellene ser du her.

Sterk januarmåned i boligmarkedet

Januarmåned pleier å være en sterk måned i boligmarkedet, og slik ble det også i år.

Nye tall viser boligprisene steg med 2,8 prosent i januar 2017 og er nå 12,4 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– Boligmarkedet i 2017 har fortsatt der 2016 sluttet. De geografiske forskjeller er stadig store og det ekstraordinære prispresset i Oslo-regionen ser ut til å vedvare. Omsetningen går svært raskt i dette området. Vi ser ikke noen snarlig endring på denne situasjonen all den tid det er boligtørke i pressområdene. På sikt vil det blir det frigjort en del bruktboliger i markedet når nye boligprosjekter er innflyttingsklare, men volumene forventes å bli for lave til å dekke etterspørselen som er i markedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– På den positive siden ser vi at Stavangermarkedet normaliseres, etter lange perioder med negativt utvikling, sier Geving videre.

Oppgang i volum

Det ble solgt 6.169 bruktboliger sist måned. Det er en oppgang på 9,4 prosent sammenlignet med januar 2016, viser statistikken presentert av Eiendom Norge.

Det tok i gjennomsnitt 44 dager å selge en bolig i januar 2017, mot 47 dager i januar 2016. Lavest salgstid var det i Oslo der det i gjennomsnitt tok 15 dager å selge en bolig. Av de større byene så tok det lengst tid i Stavanger med 69 dager.

Sterkest på Lillehammer og i Asker

Av de større byene så hadde Lillehammer og Asker den sterkeste prisutviklingen i januar med en oppgang på henholdsvis 3,3 og 3,2 prosent. Svakest prisutvikling hadde Bergen og Ålesund med en oppgang på henholdsvis 1,7 og 1,9 prosent.

Prisendringen i de store byene i januar (siste 12 mnd. i parentes):

Oslo: +2,6% (+23,1%)

Bergen: +1,7% (+3,9%)

Trondheim: +2,0% (+9,2%)

Tromsø: +2,2% (+7,0%)

Stavanger:+ 2,1% (-2,8%)

Kristiansand: +1,9% (+3,5%)

Lillehammer +3,3%

Asker 3,2 %

12 måneders veksten er fallende i de fleste områdene siden veksten i januar i år var svakere enn i 2016 i store deler av landet. 12 måneders veksten er imidlertid fortsatt høy i mange områder, og fortsatt over 20 prosent i mange bydeler i Oslo og også over 10 prosent i store deler av

Del artikkel