Leilighet

SSB: Blokkleiligheter steg mest

Blokkleiligheter steg mest i pris i 4. kvartal 2016, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

I gjennomsnitt steg boligprisene med 2,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2016.

Tallene fra SSB viser videre at prisene i samme tidsrom steg mest på blokkleiligheter med hele 4,4 prosent, mens enebolig og småhus hadde en prisvekst på henholdsvis 1,9 og 1,8 prosent.

Mest i Oslo og Akershus

Boligprisene i Oslo og Akershus økte mest, med respektive 5,2 og 4,7 prosent fra 3.til 4. kvartal 2016. Nord-Norge er også blant regionene med høyest vekst i boligprisene, med 3,8 prosent økning fra 3. kvartal. Stavanger og Bergen hadde en økning på 2,6 og 3,0 prosent, mens prisene på boliger i Trondheim ble 1,9 prosent dyrere i 4. kvartal.

 

Figur 1. Boligprisindeksen, etter boligtype. 1992=100

Store variasjoner

For 2016 sett under ett steg boligprisene i gjennomsnitt 7,1 prosent i forhold til året før, men det var store geografiske variasjoner. Hovedstadsområdet skiller seg ut med en prisøkning på 15,5 prosent i Oslo og Bærum. Der økte prisene på blokkleiligheter mest og viste en oppgang på 17,0 prosent.

Ikke overraskende ga nedgangen i oljesektoren størst effekt på boligmarkedet i Stavanger er regionen. Der sank prisene i gjennomsnitt 5,9 prosent fra 2015 til 2016.

 

Del artikkel