silje_bilde

Silje blir ny juridisk direktør i NEF

Silje Nesteng Andresen blir ny juridisk direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Silje er i dag advokat og fagsjef for boligkjøperforsikring i Help Forsikring hvor hun siden 2006 også har hatt en sentral rolle i oppbyggingen av selskapet. Hun har tidligere arbeidet i Norwegian Claims Link og i alminnelig advokatvirksomhet.

Hun har 20 års erfaring innenfor fast eiendoms rettsforhold, bolig- og eiendomsmeglingsjus og plan- og bygningslovverket. Hun har jobbet med avhendingssaker på både selger- og kjøpersiden, og har hatt regelmessig kontakt med bransjen og samarbeid med bransjeorganisasjonene. Hun har betydelig erfaring med utredningsarbeid og offentlige høringsprosesser, og er en av de de mest brukte foredragsholderne i eiendomsmeglingsbransjen.

– Jeg gleder meg veldig til å begynne i NEF! Det er ekstremt viktig for folk flest og for samfunnet at bolighandelen er trygg. Snart skal endringene i avhendingsloven settes i kraft. For å nå lovendringenes hovedformål – tryggere bolighandel – trengs hjelp og omsorg fra gode eiendomsmeglere som kan veilede partene og bidra til bedret informasjonsgrunnlag. Den pågående prosessen om eiendomsmeglingsloven vil sette rammene for profesjonsutøvelsen i lang tid fremover, NEF har en veldig viktig stemme i den sammenheng, sier Silje Nesteng Andresen.

– Gjennom godt samarbeid og erfaringsutveksling med bransjen over mange år, vet jeg at kompetanse og kvalitet har fått større og større fokus, og at både enkeltmeglere og foretakene er genuint opptatt av at det som leveres skal holde høy faglig og etisk standard.

– Eiendomsmeglerne og forbrukerne har sammenfallende interesser i å gjøre bolighandelen så trygg som mulig. Det er spennende og viktige år foran oss. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene, både de som gjelder de «lange linjene» og til daglig arbeid for medlemmer som har behov for bistand og juridisk sparring, sier hun videre.

Silje etterfølger Nina Fodstad Skumsrud som har gjort en strålende innsats for NEFs medlemmer i sju år. Nina går over i rollen som juridisk direktør i EIE Eiendomsmegling fra 1. september.

– Vi er svært tilfreds med å få Silje på laget! Vi kjenner henne som veldig kunnskapsrik og dyktig med et stort faglig engasjement, og hun er en svært god formidler. Sammen med Katerin Lind-Klev og Nina Hauge vil hun utgjøre et sterkt juridisk team i NEF til glede for medlemmene og eiendomsmeglingsbransjen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Samtidig takker vi Nina for en imponerende innsats for medlemmene og bransjen gjennom mer enn 7 år. Vi gleder oss over at bransjen får beholde hennes faglige kapasitet når hun går over i rollen som juridisk direktør i et eiendomsmeglingsforetak.

Del artikkel